Monica Elin Mohr Gjesdahl har tiltrådt som rådgiver i 2469 Reiselivsutvikling AS. Monica har mer enn 20 års erfaring innenfor ulike stillinger i reiselivsnæringen. Hun har ledet storbyspesialisten PLUSreiser AS og vært Produktsjef hos De Historiske Hotel & Spisesteder. For De Historiske Hotel & Spisesteder produserte Monica kortferieprogrammet som er blitt ett kjent signaturprodukt innenfor pakketerte opplevelser i Norge.

Monica brenner for å gjøre opplevelser og andre reiselivsprodukter tilgjengelige og salgbare. Hennes allsidige kompetanse fra teknologibransjen og arbeid med oppbygging av bookingløsninger har gitt henne verdifull kompetanse på dette området.

Monica bor og arbeider i det daglige ut fra Bergen og vil komplettere teamet i 2469 Reiselivsutvikling AS spesielt innen områdene pakketering, turproduksjon, distribusjon og utvikling av opplevelser.

2469 Reiselivsutvikling AS som er av de største og mest spesialierte rådgivningsmiljøene innen reiselivsnæringen i Norge, løser oppdrag for investorer, eiendomsutviklere, reiselivsbedrifter, fylker, statlige institusjoner og kommuner over hele landet.

– VI registrerer en positiv utvikling i reiselivsnæringen og merker dette gjennom økt oppdragsmengde fra ulike miljøer, sier Managing Partner i 2469 Reiselivsutvikling AS, Børre Berglund. Når omsetningen og verdiskapingen i næringen øker, er det flere etablerte bedrifter som prioriterer utvikling. Samtidig registrerer vi økt interesse for etablering og investering i reiselivsvirksomheter fra aktører utenfor næringen, fortsetter Berglund.

2469 Reiselivsutvikling AS teller i alt 6 spesialiserte rådgivere innen reiseliv- og opplevelsesnæring med kontorer i Tromsø, Molde, Bergen, Moss og Son.

– Monica vil med sin brede erfaring og kompetanse fra reiselivet styrke teamet vårt betraktelig og hun vil spesielt med sin kommersielle erfaring fra utvikling av helhetlige produkter og distribusjon av disse, være en ressursperson for alle de som nå planlegger utvidelse av sesonger og utvikling av nye sesonger, avslutter Børre Berglund.