Abonnementsvilkår

Disse vilkårene gjelder for abonnenter på, og brukere av, nyhetsbrevet «Dagens reiselivsnyheter» levert av Reiselivskunnskap AS (leverandør).

1. Tjenesten

Dagens reiselivsnyheter er et epostbasert nyhetsbrev som utkommer hver virkedag. Unntak kan forekomme ved teknisk svikt eller sykdom. Nyhetsbrevet tar en pause i romjula og i juli måned.

2. Abonnement

Abonnement på nyhetsbrevet tegnes av organisasjon representert ved kontaktperson. Abonnementet følger organisasjonen. Opptil 10 personer kan registreres som mottakere av nyhetsbrevet under samme abonnement forutsatt at de jobber for samme organisasjon. Her kan også personer i organisasjonens styre inngå.

2.1 Abonnementsperiode
Abonnentsperioden er antall resterende aktive måneder i inneværende år. Ved slutten av en abonnementsperiode vil abonnementet automatisk bli forlenget med en ny slik periode. Abonnementet løper til det blir sagt opp. «Aktive» måneder regnes som alle kalendermåneder med unntak av juli da nyhetsbrevet da tar en pause.

2.2 Oppsigelse
Organisasjonen som har tegnet abonnementet kan når som helst avslutte abonnementet skriftlig, f.eks ved at kontaktperson sender en epost om dette til leverandør. Forskuddsbetalt pris refunderes ikke. Faktura vil bli utstedt for “aktive” måneder som det ikke har blitt betalt for.
Den enkelte mottaker  kan melde seg av nyhetsbrevet når som helst i lenken nederst i hvert brev, eller ved å ta kontakt direkte, men selve abonnementet til organisasjonen må sies opp som nevnt over.

2.3 Pris
Prisen for 1 abonnement er 200 kroner pr. måned pluss merverdiavgift dersom annet ikke er avtalt. Eventuell rabatt trekkes ifra. 1 abonnement dekker opptil 10 mottakere fra samme organisasjon, eventuelt også styremedlemmer.

2.4 Fakturering
Abonnementet faktureres forkuddsvis for en abonnementsperiode om gangen. Faktura sendes til organisasjonen med EHF, alternativt som pdf med epost til kontaktperson, dersom annet ikke er avtalt. Dersom fakturaen ikke betales i tide og purring ikke besvares kan eventuelle krav oversendes til inkasso med påløpende lovhjemlede inkassokostnader. Ved vesentlig betalingsmislighold stoppes tjenesten, og vil først gjenopptas når abonnementet blir betalt.

3. Mottaker

Med mottaker menes her personer som har tilgang på tjenesten via et aktivt abonnement.

Mottakere er forpliktet til å ikke videresende nyhetsbrevet og/eller gi tilgang til tilhørende lukkede nettsider til noen tredjepart, samt legge ut informasjon bearbeidet gjennom denne/disse tjenesten(e), dersom annet ikke er avtalt med leverandør.

4. Leverandør

Leverandør er her Reiselivskunnskap AS som publiserer nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter og eier og drifter dette nettstedet (www.reiselivskunnskap.no).

4.1 Leverandørens ansvar:

  • Leverandøren forplikter seg til å levere tjenesten etter beste evne i henhold til abonnementsvilkårene.
  • Leverandør kan ikke stilles ansvarlig for innhold i nyhetsbrevet, eller til noe innhold som det lenkes til.
  • Leverandør kan ikke garantere at lenker og innhold på tredjeparts nettsteder fungerer.
  • Leverandør kan si opp enhver abonnement/mottaker med umiddelbar virkning dersom denne avtalen vurderes som misligholdt, eller ved uforutsette hendelser.
  • Eventuelle tvister skal løses i minnelighet.
  • Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere abonnementsvilkårene som er gjeldene fra den dato de legges ut på dette nettstedet.

Sist oppdatert: 28.08.2018.