Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun 2 prosent. I Nord-Norge var det en Airbnb-vekst på 51 prosent, mens hotelløkningen var på 1 prosent. – En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å overta hotellmarkedet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Ferske estimater fra analysebyrået Capia viser at i 2018 var det 4 457 847 millioner reserverte (solgte) romdøgn via Airbnb – en vekst på 45 prosent fra året før. Det utgjør over en femtedel av overnattingsmarkedet (Airbnb versus hotell på landsbasis).

– Airbnb utgjør nå en reel trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleiers inntekter slik de har vedtatt, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene. Det er i denne situasjonen helt uaktuelt å heve momsen på overnatting. Tallene fra Capia viser helt tydelig at regjeringen må hente inntekter til statsbudsjettet gjennom å kreve rapportering av Airbnbutleie, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det blir helt feil å belaste hotellene som representerer, sammen med øvrig reiseliv, 166 000
arbeidsplasser, når vi vet at en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen
registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes, er i ferd med å ta over overnattingsmarkedet flere steder i landet, fortsetter Krohn Devold.

Airbnb har hatt en stor vekst i de nordnorske fylkene og på Svalbard

Antall solgte romdøgn via Airbnb har økt med:

• 91 prosent i Brønnøysund-region
• 28 prosent i Mosjøen-region
• 49 prosent i Mo-Nesna-Sandnessjøen
• 48 prosent i Bodø-region
• 100 prosent i Fauske-region
• 57 prosent i Narvik-region
• 42 prosent i Lofoten
• 43 prosent i Vesterålen
• 24 prosent i Sør-Troms
• 166 prosent i Senja-region
• 89 prosent i Indre Troms
• 49 prosent i Tromsø-region inkl. Tromsø
• 44 prosent i Tromsø
• 84 prosent Nord-Troms
• 50 prosent i Alta/Hammerfest/Kvalsund
• 119 prosent i Nordkapp/Kysten
• 220 prosent i Indre Finnmark
• 69 prosent i Varanger-region
• 43 prosent på Svalbard

Skattepliktig inntekt på 1,8 milliarder

I 2018 var det i Norge 26 220 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb.
Medianinntekten for disse var 37 463 kroner. Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnbutleie var på 2,3 milliarder kroner – en økning på 40 prosent fra året før. Den skattepliktige inntekten til Airbnb-vertene ligger på 1,8 milliarder.

Ekspertgruppe anbefaler ytterligere økt hotellmoms

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefalte i mai å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Dette til tross for at hotellene har fått en momsøkning på 50 prosent fra 8 til 12 prosent, og dermed kommet helt på topp i Europa der nivået ligger på om lag 9 prosent.

– Det er vanskelig å ta ut momsøkningen i prisene, for kunden sammenligner totalpriser mellom Norge og andre land. Det meste av momsøkningen har derfor hotellene måtte ta som reduserte overskudd. Derfor går driftsmarginer og overskudd for overnatting ned, og var på én prosent i 2017.

En videre momsøkning vil være svært næringsfiendtlig. Dette må regjeringen og alle stortingspartier klart avvise lenge før kommunevalget. Jeg utfordrer hver eneste ordfører og ordførerkandidat til å ta avstand fra høyere overnattingsmoms. Mulige skatteinntekter ligger helt andre steder, noe de ferske Airbnb-tallene dokumenterer til fulle, avslutter Krohn Devold.