Bergen Reiselivslag har byttet navn. Fra og med 30. april heter organisasjonen Visit Bergen.

Internasjonal standard

– Vi opererer i et internasjonalt marked, og har mye kontakt med medier, turoperatører og reisebyråer globalt. I tillegg henvender vi oss til folk flest gjennom markedskampanjer og annonsering. Visit-begrepet har blitt en internasjonal bransjestandard for destinasjonsselskaper, sier reiselivsdirektør Anders Nyland.

– Naturlig å bytte

Nyland forteller at reiselivslaget har fått tilbakemeldinger på at mange ikke helt har forstått hva Bergen Reiselivslag er, og hva de jobber med.

– Vi har i lang tid brukt begrepet Visit Bergen i internasjonal sammenheng. Blant annet heter nettsiden vår Visit Bergen. Derfor har det vært naturlig for oss å bytte navn, og legge oss på den internasjonale bransjestandarden, sier Anders Nyland.

Lager ny profil

Visit Bergen har gjort avtale med byrået Anti om utvikling av ny profil og logo. Den nye profilen vil være ferdig utviklet på sensommeren.

– Vi moderniserer virksomheten vår, og vi moderniserer markedsføringen vår. Da er det også naturlig at vi moderniserer det visuelle uttrykket vårt, sier Nyland.

Fusjon

Virksomheten i Bergen Reiselivslag har tidligere vært delt mellom foreningen Bergen Reiselivslag og foreningen VisitBergen.com – Turistinformasjonen. Fra og med 30. april er Turistinformasjonen fusjonert inn i Bergen Reiselivslag. Samtidig bytter altså Bergen Reiselivslag navn til Visit Bergen. Navenytte og fusjon er besluttet i ordinære årsmøter den 11. mars 2019 og stadfestet i ekstraordinære årsmøter den 4. april 2019.

– Tidligere holdt Turistinformasjonen og Bergen Reiselivslag til på ulike steder, men ble samlokalisert i 2017. For å bruke mindre tid og penger på administrasjon nå som vi er samlokalisert har vi ønsket å være en forening, ikke to. Ut over dette har ikke fusjonen noen praktisk betydning for verken medlemmer, samarbeidspartnere eller ansatte, sier Nyland.

Medlemsorganisasjon

Visit Bergen er en medlemsorganisasjon med anslagsvis 400 medlemsvirksomheter. Organisasjonen samarbeider med 13 kommuner i Bergensregionen, og profilerer reiselivet i regionen fra Marsteinen til sør til Gulen i nord og Modalen i øst. Organisasjonen drifter også Turistinformasjonen i Bergen.