Nasjonalt

Bygdeturisme og lokalmat øker og det er stor tro på en god sommer


Vel 51% av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, tror at sommeren 2016 blir ”litt eller mye bedre enn sommeren 2015”.

Dessuten tror 40% av bedriftene at sommeren blir ”omtrent som i 2015”. Samtidig er vel 73% ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens nesten 25% er ”midt på treet”. Denne medlemsundersøkelsen viser at det er meget stor optimisme blant medlemmene i HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Datainnsamlingen ble avsluttet 9. juni, 235 bedrifter svarte og undersøkelsen fikk en svarprosent på 51.

– Selvsagt er vi veldig fornøyde med disse tallene, sier daglig leder i HANEN Bernt Bucher Johannessen. Samtidig må vi huske på at en rekke av våre medlemmer har hovedsesongen på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene. Sommersesongen er imidlertid meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering, båttransport og aktiviteter/opplevelser. Hele 91% av de som svarte, tror på en like god eller bedre sommer i år sammenlignet med i fjor. Så det blir spennende å se om de store forventningene slår til i år også, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Et viktig spørsmål i undersøkelsen viser omsetningen i 2015. Fordi vi bruker samme skjema hvert år, kan vi se utviklingen gjennom mange år. I 2015 hadde vel 47% av de som svarte en omsetning på mer enn 1 million kroner. Dette er en kraftig oppgang fra 2014, da det var vel 38% som hadde passert 1 million kroner. I 2013 tilhørte vel 33% av de som svarte, denne gruppen – og i 2010 var det vel 21% som hadde mer enn 1 million kroner i omsetning. Tilsvarende har gruppene med lavere omsetning gått tilbake år for år. I 2015 var det bare 9% som tilhørte gruppen med omsetning under 100.000 kr. I 2014 var det 15% og i 2009 var 21% av de som svarte, i denne gruppen. Dette er en meget hyggelig utvikling, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Nytt i år er det at vi har sett på antall ansatte og på forventet årsresultat. Vel 69% av bedriftene har 1-2 fast ansatte, mens vel 13% har 6 eller flere fast ansatte. Og for sommeren 2016 regner 50% av de som svarte at de vil ha 1-5 sesongarbeidere og 18% regner med at de vil ha 6 eller flere sesongarbeidere. Vel 30% forventer et årsresultat for 2015 på over 500.000 kroner. Vel 38% av de som svarte, forventer et årsresultat på mellom 100.000 og 500.000 kroner for 2015. Også disse tallene tyder på at det går bra for de aller fleste som er med i undersøkelsen. Og med en svarprosent på vel 51, har vi også grunn til å tro at dette gjenspeiler situasjonen for HANENs medlemmer totalt og trolig også i stor grad næringen som helhet, understreker Bernt Bucher Johannessen

– Optimismen er fortsatt meget stor blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, sier markeds- og mediesjef Ole Jonny Trangsrud. Vel 73% av de som svarte på undersøkelsen, er ”svært eller ganske optimistiske” når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. Samtidig er 25% ”midt på treet”. Optimismen har økt jevnt de siste årene. I 2010 var vel 66% ”svært eller ganske optimistiske”. Så optimismen råder innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, avslutter Ole Jonny Trangsrud.

Kilde: HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge
Foto: Ole Jonny Trangsrud

Nasjonalt
Tilskudd til verdensarv
Nasjonalt
Hvor nyttig er lufthavnen din?
Nasjonalt
Thon Hotels er kundenes favoritt