Kategori

Nasjonalt

Kategori

Her finner du utvalgte innlegg som geografisk eller tematisk relevant for hele Norge. Du finner mange flere saker i nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter som utgis hver virkedag.

Villreinen sliter i fjellheimen vår. Økende menneskelig aktivitet begrenser leveområdene og truer villreinen på sikt. Nå arbeides det med å…