Som enda et ledd i den offensive destinasjonssatsningen på Gausta i Telemark, er nå etableringen av Gausta Bike Arena i gang. I løpet av de neste 3 år, etableres et variert løypenett for terrengsykling og flere områder for sykkelbaner og pumptracks, er under utvikling.  Bak utviklingen står Destinasjon Gausta, som har engasjert Ulf Olofsson fra Trail Solution til å lede prosjektet. Ambisjonene er store.

-Gausta tok kontakt med oss siste år. Vi har i samarbeide brukt vinteren til god planlegging av prosjektet, sier prosjektleder, eier og daglig leder i Trail Solution, Ulf Olofsson. Den første sykkelbanen i sentrumsområdet på Gaustablikk er nå etablert. Det er en mindre bane, beregnet på unge og barnefamilier, hvilket er en god start for den store utviklingen, sier Olofsson

Gausta Bike Aarena etableres som et tilbud innen terrengsykling og vil i hovedsak ligge i og rundt områdene i Gausta Skisenter. Det blir et variert løypenett langs alpinbakkene, hvor målet er å benytte begge stolheiser i Gausta Skisenter for transport. Ambisjonen er å bli en av de beste destinasjoner for familiesykling i Skandinavia.

-Vi har lang erfaring med bygging av sykkelarenaer og vet at heisbåren trafikk skaper stort volum, forteller prosjektlederen. Destinasjonen er i stor utvikling og har et enormt potensiale for et førsteklasses sykkelprodukt. Gausta Bike Arena vil derfor være både en naturlig del av utviklingen og sørge for økt helårstrafikk, avslutter Ulf Olofsson.

Gausta Bike Arena er et stort ledd i utviklingen av Gausta som helårsdestinasjon. Overnattingsbedrifter og butikker holder nå åpent 365 dager. Kostnadene for den nye sykkelsatsningen alene, er beregnet til 15 mill.

-Etableringen av Gausta Bike Arena, gir oss mulighet for å satse i nye markeder, sier Ane Johnsen fra Destinasjon Gausta, som også ser på et samarbeide med Telemark Fylkeskommune om prosjektet. Vi startet sykkelutleie 1.juni, og den kombinerte ski- og sykkelutleien blir dermed helårsåpent, avslutter Johnsen, som regner med at prosjektet i første omgang vil generere 2 – 3 helårsstillinger.


Gausta Bike Arena bygges i og rundt Gausta Skisenter ved Rjukan i Telemark. Prosjektet har en kostnadsramme på 15 mill. og er planlagt ferdigstilt sommer 2021. Gausta Skisenter er en sammenslåing av Gaustablikk Skisenter og Gaustatoppen Skisenter. Trial Solution er et Svenskt selskap som prosjekter og etablerer sykkelarenaer.

www.gausta.com

www.trailsolution.com

www.gaustablikk.no