Trysil, som Norges største skisted, er ekstra hardt rammet av koronakrisen. I en nylig gjennomført undersøkelse i Trysil kommer det frem at hele 1.411 personer er permittert pr. nå og ytterligere 192 blir permittert. Nå ber de Stortinget og fylket om en større krisepakke og flere bedriftsrettede tiltak.

1.411 personer er permittert i Trysil på grunn av koronakrisen. – Dette er kritisk, sier ordfører Erik Sletten.

Det ble brått stille i Trysil da den lille, store reiselivsbygda ble rammet av koronasituasjon. På noen få dager oppleves nå stillstand, manglende inntekter, ledighet, og permitteringer både i reiselivet og i reiselivsrelatert virksomhet. Trysil kommune og Destinasjon Trysil har nylig gjennomført en undersøkelse blant 148 bedrifter i Trysil. Der kommer det frem at 80 prosent av bedriftene har markant nedgang i aktivitet, og 25 prosent frykter konkurs.

– Vårt reiseliv består av både store og små bedrifter. Mange er økonomisk sårbare, og det er nettopp inntektsgrunnlaget i denne perioden vi er i nå som skulle gitt grunnlaget for å håndtere kostnadene gjennom resten av året, forteller Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil. – Med et bortfall av omsetning forsvinner mulighetene for positive driftsresultater og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte.

Hjørnesteinsbedriften sterkt rammet

Ordføreren i Trysil kommune har sendt et brev til Statsministeren, Innlandsbenken på Stortinget og Fylkesmannen i Innlandet og bedt om en større krisepakke til en særlig utsatt kommune.

– Vår situasjon kan sammenlignes med et industrisamfunn der hjørnesteinsbedriften går konkurs, fortviler Erik Sletten, ordfører i Trysil. – Undersøkelsen vi nå har gjennomført viser at permitteringstallene er høyere enn først antatt. Av 2.068 ansatte 1. mars er nå 1.411 personer permitterte i Trysil, og det forventes at ytterligere 192 permitteres. Det vil si 78 prosent og det er svært dramatisk.

Flere bedriftsrettede tiltak

Ordfører Erik Sletten og turistsjef Gudrun Sanaker Lohne i Trysil understreker at det for det første er viktig med straks tiltak, men når situasjonen normaliserer seg er det viktig å ha ressurser for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen.

Ordføreren og turistsjefen i Trysil understreker at det for det første er viktig med straks tiltak, men når situasjonen normaliserer seg er det viktig å ha ressurser for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen.

– Vi har nå sendt et nytt brev til Stortinget og fylkeskommune der vi ber dem vurdere flere bedriftsrettede tiltak som kan redde næringslivet i Trysil, forteller Sletten. For det første må bedriftene avhjelpes med likviditetssituasjonen, gjennom å innføre en ordning som kompenserer for inntektstap, vi må redusere reiselivsmomsen fra 1.1.20 og arbeidsgiveravgiften for hele 2020. Deretter må lån-, tilskudd og kompetansetiltak iverksettes og vi ser behov for en lokaltilpasset omstillingspakke.

Utfordrende situasjon i lang tid fremover

Undersøkelsen vi nå har gjennomført viser at permitteringstallene er høyere enn først antatt. Det er nå 1.411 personer som er permittert i Trysil, og det forventes at ytterligere 192 permitteres. Det vil si at 78 prosent av Trysils sysselsatte vil være permittert innen kort tid. Dette er selvfølgelig svært kritisk for oss. Foto: Ola Matsson/Skistar Trysil

Akkurat nå er fokuset til Trysil å redde alle små og store aktører som er så brutalt rammet. Men det fryktes at reiselivskommunen Trysil vil få en utfordrende situasjon i lang tid fremover.

– Vi vet ikke hvor langvarig dette blir og når vi kan åpne Trysil opp igjen. Konsekvensene vil vi uansett merke lenge, sier Sanaker Lohne. – Trysil har 80 prosent utenlandske gjester og det vil trolig ta lengre tid å få folk til å krysse landegrensene igjen. Vi må derfor jobbe for å redusere de langsiktige konsekvensene også.

Faktainformasjon:

  • Beregnet forbruk fra tilreisende på totalt 1.250 millioner kroner i 2018.
  • Direkte og indirekte omsetning fra reiselivet er over 2.450 millioner kroner.
  • Bedriftsundersøkelse i Trysil pr 24.03.20 viser:
  • Besvart av 148 bedrifter og pr. 1. mars har disse bedriftene 2.068 ansatte.
  • I dag er 68 % av disse permittert, dvs. 1.411 personer.
  • I tillegg forventes ytterligere 192 personer å bli permitterte. Da har vi passert 3/4 av de sysselsatte
  • 80 % av bedriftene oppgir å ha en markant nedgang i aktivitet.
  • 5 % oppgir å ha en reduksjon i omsetning på mer enn 80 % de kommende 6 ukene.
  • Over 25% av bedriftene frykter en konkurs.

Kilde: Destinasjon Trysil