Billettsalget på Oslo S har fått ny drakt og er klare for nye togoperatører på norske jernbaneskinner. Samtidig blir billettsalgene også servicesentre for all kollektivtrafikk.

Reisende til og fra Oslo S møter nå et helt nytt område for salg og service som drives av det statlige selskapet Entur.

Oslo S er siste stasjon ut i en oppgradering av alle de fem betjente togstasjonene, 220 billettautomater og nesten like mange validatorer i Norge. Billettautomatene som nå driftes av Entur, har fått ny konkurransenøytral drakt.

– Med dette er vi klare for å ta imot og selge billetter også for den togoperatøren som blir valgt i forbindelse med tildeling av pakke Sør senere denne måneden, sier administrerende direktør Johnny Welle i Entur.

Digital støtte på togstasjoner

Entur tar nå også på seg ansvaret å guide de reisende i hele kollektivtilbudet, ikke bare begrenset til tog.

– Togstasjonen er sjelden selve målet for reisen. Våre medarbeidere vil nå også komme frem fra skrankene og ut på gulvet for å hjelpe de reisende med å finne ut av hele kollektivtilbudet, sier Johnny Welle.

I tett samarbeid med 60 kollektivselskaper lanserte Entur i februar en nasjonal reiseplanlegger som inneholder alle landets kollektivruter og stoppesteder. Denne reiseplanleggeren, samt en rekke digitale hjelpemidler tas i bruk i de nye serviceområdene på Oslo S og de andre betjente togstasjonene for å sikre at de reisende kan planlegge hele reisen helt frem – ikke bare til nærmeste togstasjon.

Gjør det enklere å velge kollektivt

Det nye billettsalgsområdet åpnes av samferdselsminister Jon Georg Dale torsdag morgen.

– For mange er Oslo S første møte med Oslo. Det nye betjente området til Entur gir de reisende et sted å henvende seg for å få hjelp til å finne veien helt frem dit de skal. Det samme gjelder for Gardermoen som også er knutepunkt for litt lengre reiser. Entur gjør det rett og slett lettere å finne frem og få hjelp til reisen når du er i ukjente trakter. Det er slike tiltak som virkelig vil bidra til at flere nordmenn vil reise kollektivt, sier Samferdselsminister Jon Georg Dale.


Entur:

  • Entur driver billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge.
  • I tillegg samler og deler Entur data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur.
  • Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.