Konsernsjef i SkiStar, Mats Årjes, gir følgende kommentar til årsrapporten: Vi har lagt bak oss ytterligere et bra år for virksomheten. Sammenliknet med foregående år er det verdt å understreke at fjoråret bød på fantastiske værforutsetninger, som medførte at vi økte antall skidager med hele 7,5 prosent. I lys av dette er vi meget fornøyd med årets resultat.

Spesielt gledelig er det at vår kjernevirksomhet – salg av SkiPass – økte med 55 millioner kroner (4,1 prosent sammenliknet med foregående år). Men det er den positive utviklingen i flere forretningsområder som ligger til grunn for den totale inntektsøkningen på 140 millioner kroner.

En del av vår virksomhet er eiendomsutvikling – vi utvikler og selger tomter for bygging av fritidshus, vi bygger og selger frtidsboliger, vi selger ukesandeler gjennom vårt feriekonsept Vacation Club og vi produserer også kommersiell overnatting. Virksomheten som drives gjennom SkiStar Living har i år bidratt med en gevinst på 189 millioner kroner. Et velkomment resultat, som også gir mulighet til flere skikjørere i de nye sengene rundt våre skiområder.

Bookingsituasjonen foran kommende vintersesong 2019/20 er noe bedre enn ved samme tidspunkt i fjor. Størst vekst ser vi i de utenlandske markedene (spesielt Danmark og Tyskland), som er i henhold til vår strategi om å øke antall utenlandske gjester på våre destinasjoner.

I SkiStars kundeklubb, MySkiStar, fortsetter antall registrerte medlemmer å øke og er nå over 889.000.

Vi har mye å se fram til kommende sesong. Først og fremst fordi vi fortsetter å investere i videreutviklingen av vårt skiprodukt. I tillegg ser vi selvfølgelig fram til åpningen av Scandinavian Mountains Airport 21. desember, flyplassen som ligger mellom Sälen og Trysil. SkiStar er en av 33 aksjeeiere i flyplassen. I premieresesongen ser vi fram til å møte nye skikjørere, ikke bare fra Sverige, men også fra Danmark og England, som lander på flyplassen kun 10 minutter fra Hundfjället i Sälen.

I året som har gått har vi jobbet hardt for å sette mål for selskapets bærekraftsarbeid. Vi har potensial til å bli en ledende aktør i bransjen for alpin fjellturisme når det kommer til bærekraft, og kan gjennom det inspirere andre. Det grunnleggende for oss er å verne om miljøet vi arbeider i, og vi vil bidra til at flere får samme mulighet i framtiden.

Den 30. november slutter jeg i min stilling i SkiStar, så dette blir mine siste ord som konsernsjef. Hvem som tar over stafettpinnen kommer vi tilbake til senere i høst. Jeg kan konstatere at SkiStar har en sterkere posisjon i dag enn noensinne tidligere. Ikke bare finansielt, men også med godt forankrede mål og strategier. Det er en ledelse som har alle muligheter og forutsetninger å fortsette utviklingen av dette fantastiske selskapet som jeg har hatt gleden av å lede i 17 år som konsernsjef.

Jeg ønsker alle medarbeidere et stort lykke til i framtiden!