I femti år har Foreningen Gamle Skudeneshavn arbeidet for bevaring av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn i Rogaland. Nå får de Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats.

Den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer. Gamle Skudeneshavn ligger på sørspissen av Karmøy og består av rundt 130 eldre trehus. Byen vokste fram med sildefisket på 1800-tallet.

Helt siden 1968 har Foreningen Gamle Skudeneshavn jobbet aktivt med opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid for å ta vare på det gamle trehusmiljøet. Det var foreningen selv som fremmet forslaget om regulering til bevaring i 1976. Nå er bydelen også del av Riksantikvarens varslede kulturmiljøfredning av Skudeneshavn.

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Leder i styret til Foreningen Gamle Skudeneshavn Egil Sørbø (t.h) og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal, sammen med riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren.

Kulturminneforvaltere fra alle landets fylker var til stede da riksantikvar Hanna Geiran overrakte prisen til leder i styret, Egil Sørbø, og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal. Prisutdelingen fant sted i Oslo, på Riksantikvarens høstmøte.

Foreningen Gamle Skudeneshavn

Foreningen Gamle Skudeneshavn ble stiftet i 1968. Foreningens styre består av huseiere, og en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i foreningen, og ønskes velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring med mer. Foreningen er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. De arbeider for å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest og andre sosiale arrangement.

Deler av Holmen. Foto: Ørjan B. Iversen

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafé og overnattingssted, og to store sjøhus. I sjøhusene har de et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til. I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

Riksantikvarens kulturminnepris

Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen deles ut for sjuende gang. Prisen består av et kunstverk og diplom, og 25.000 kroner.

Tidligere vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris

  • Rindegården i Brevik (2017)
  • Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager (2016)
  • Else «Sprossa» Rønnevig (2015)
  • Hjerleid skole og håndverkssenter (2014)
  • Johannes Rørtveit (2013)
  • Geirr Vetti (2012)

Bildet øverst: Gamle Skudeneshavn. Foto: Ørjan B. Iversen