Fjell-Norge

Fortsatt stor interesse for alpin skikjøring og økte inntekter fra eiendomsutvikling


Etter en tidlig sesongstart med kulde og snø i november, og en uvanlig mild desember, ble det fart i trafikken fra jul- og nyttårshelga. Når vi summerer nimånedersresultatet kan vi med stor glede si at vi igjen presenterer det beste resultatet i SkiStars historie.

– Valles vinteruker i januar, tre bra vinterferieuker, konferansesatsingen SkiStar Business og økte gevinster på eiendomsutvikling, er sterke bidrag til resultatforbedringen, sier SkiStars konsernsjef, Mats Årjes, om dagens situasjon.

Antall skidager, der en skidag tilsvarer en dags skikjøring med SkiPass, endte på 5,1 millioner, som er uforandret sammenliknet med forrige sesong. Antall bookede objektsdøgn gikk ned med nesten fire prosent sammenliknet med foregående år og endte på 505.000, delvis fordi at hotellene i Trysil er overført til egen bookingorganisasjon.

Tredje kvartal:

  • Nettoomsetningen i tredje kvartal økte med 180 MSEK, 26 prosent, til 858 MSEK (678) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat etter skatt for tredje kvartal er forbedret med 35 MSEK, 15 prosent, til 264 MSEK (229) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat per aksje før og etter utvanning endte på 6,81 SEK (5,84), en økning på 17 prosent.

Nimånedersperioden:

  • Nettoomsetningen for nimånedersperioden økte med 341 MSEK, 18 prosent, til 2 216 MSEK (1 875) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat etter skatt for nimånedersperioden er forbedret med 88 MSEK, 20 prosent, til 537 MSEK (449) sammenliknet med foregående periode.
  • Resultat per aksje før og etter utvanning endte på 13,74 SEK (11,45), en økning på 20 prosent.

Foran neste sesong vil det bli investert for 282 MSEK i Skandinavia, i hovedsak utskiftning av materiell, moderniseringer og økt snøkapasitet. Den største investeringen skjer i østerrikske St. Johann, der bygges det en gondol, en 6-seters stolheis og økt snøkapasitet for totalt 17 MEUR (tilsvarende 163 MSEK), som vil innebære et kraftig forbedret skiprodukt for både nybegynnere og mer avanserte skikjørere.

Den 29. mai ga EU beskjed om at de godkjente den statlige finansieringen av Scandinavian Mountains Airport, flyplassen som skal bygges mellom Sälen og Trysil. Flyplassen ventes å gi stor effekt for næringslivet i regionen. Nå pågår et intensivt arbeide for å planlegge byggestarten, og de første flyene er beregnet å lande før vintersesongen 2019/20.

Bookingsituasjonen for kommende vintersesong er 14 prosent høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Vi ser fram mot enda en bra vintersesong.


Foto: Ola Matsson / SkiStar

Fjell-Norge
Nå kommer de kinesiske skituristene
Fjell-Norge
Norske alpinanlegg lanserer ”fnugg”
Fjell-Norge
Hemsedal forlenger sesongen til 7. mai