HANEN Viken arrangerer foredrag, studiebesøk og workshop rundt temaet «Gardsturisme med fokus på kulturarv» 20.-21.11.2019. Åpent for alle og gratis for medlemmer i HANEN. Påmeldingsfrist 15.11.2019.

Arrangementet er et kick off for EU prosjektet Learn the life og holdes derfor på engelsk. Prosjektet har som målsetting å lage undervisningsmateriell for europeiske bønder som vil bruke kulturarven i sin turistvirksomhet.

Program:

20.11 Onsdag:

12.00 – lunsj (www.smakfullerom.com) Sørum

13.00 Petcha Kutcha foredrag:

 • Kulturbasert reiseliv v/ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen
 • Fra tradisjonelt landbruk til turisme v/ Stine Kirkeby (farmer)
 • Med fokus på kulturarven. v/Lise Kristensen( farmer)
 • Entreprenørskap-utdanning for bønder v/Liv Marit Strupstad, coordinator
 • Bevaring gjennom bruk v/Margret Lie Wessel (mia.no/akershusbygningsvernsenter)
 • Turistleder v/Ninni Aarhus Tranum, Visit Akershus
 • Gardsturisme v /Elin Hodne, Hanen and Eurogites

14.30 Kaffepause

15.00 Spørsmål og omvisning

16.00 Avreise til Grøndalen gård.

16.30 Turisme basert på tradisjonelt landbruk v/NYR Hans Arild Grøndal

17.30 Hjemreise

21.11 Torsdag:

10.00 Bygdøy kongsgård.no

12.00 Lunsj Godt og hjemmelaget.no

14.00 Holtgard.no – Undrumsdal

Foredrag om samarbeid om utvikling av kultur og naturbasert reiseliv i regionen:

 • Visit Vestfold v/Ellen Larsen
 • Kulturarv, Vestfold fylkeskommune v /Cathrine Engebretsen
 • Lokalmat, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kari Mette Holm
 • Støtteordninger, Innovasjon Norge
 • 15.00 – 17.00 Workshop. Case: Hvordan knytte gardsturisme til Pilgrimsleden?

Begrenset antall. Påmeldingsfrist 15.11.2019.

Gratis for HANEN medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 300 pr dag. Påmelding til en eller begge dager sendes husergard@gmail.com. Skriv hvilke dager og tidspunkt du ønsker å delta på.

Dette blir spennende!