Arbeidet med å modernisere og effektivisere snøproduksjonen ved Gausta Skisenter fortsetter. På fredag ble det bestemt at nye snøkanoner skal kjøpes inn fra TechnoAlpin Nordic AB, og om kort tid vil Brødrene Alseth A/S starte opp med grunnarbeidene for å forbedre skisystemet.

På fredag underskrev Gausta Skisenter en større avtale med TechnoAlpin Nordic AB om levering av nye snøkanoner. Samtidig ble det avgjort at det lokale entreprenørselskapet Brødrene Alseth A/S får oppdraget med å gjennomføre installasjon og de nødvendige grunnarbeidene.

– Vi foretar denne investeringen for å modernisere snøproduksjonen ved Gausta Skisenter. Vi bytter ut en del eldre utrustning og styrker beredskapen i noen bakker som tidligere ikke har hatt noen produksjon, sier Bjørn Tverberg, anleggsjef ved Gausta Skisenter.

Målet er å kunne kjøre det nye snøproduksjonsutstyret for fullt før vintersesongen 2019/2020, slik at vi da kan tilby en høy og jevn snøkvalitet i hele systemet.

De nye investeringene er en del av et langsiktig arbeid som ble påbegynt i 2016.

– Forrige gang vi bygde ut snøproduksjonen i området omkring Bygget, Hovdestaul og Brendstaul, ga det skisentret et stort løft. Nå gjør vi det samme for flere bakker i nærheten av Gaustablikk Høyfjellshotell.

Historisk har Gausta Skisenter ofte vært tidligst ute blant landets fjelldestinasjoner med snø og ferdigpreparerte bakker.

– Med denne nye kapasiteten får vi enda større mulighet til å oppfylle forventningene om at vi skal være først ute med snø, sier Bjørn Tverberg.

Parallelt med investeringen i ny snøproduksjon satses det også på flere andre områder i Gausta Skisenter. Mer informasjon om dette kommer i august.