Visit Lyngenfjord arbeider hele tiden for å utvikle reiselivet i Lyngenfjordregionen på en bærekraftig måte. Derfor har destinasjonsselskapet i 2019 gjennomført et prosjekt for å kartlegge hvordan topptursegmentet kan bidra med vekst innen reiselivet, økt sysselsetting og økt attraktivitet for befolkningen i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Bakgrunnen for prosjektet er å legge til rette for flere helårsarbeidsplasser innen reiseliv lokalt.

-Etter våre vurderinger opplever Lyngen og ytre Kåfjord gode besøkstall og har mange . . .

Hei! Dette innholdet er kun for abonnenter. Logg inn her eller tegn et abonnement :)