Nasjonalt

HANEN galer stadig sterkere!


Deltakerne på Fagdagen til HANEN og Norsk Gardsost på Store Ringheim, Voss mandag 23. mars 2015.

Deltakerne på Fagdagen til HANEN og Norsk Gardsost på Store Ringheim, Voss mandag 23. mars 2015.

Det er kraftig økning i interessen for bygdeturisme og gardsmat/lokalmat i Norge – både fra norske og utenlandske gjester og kunder. HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge – hadde sitt Landsmøte på Voss denne uken. Og det hele ble innledet med en omfattende og spennende fagdag sammen med Norsk Gardsost. En rekke eksterne innledere understreket den store interessen og de gode mulighetene som finnes. Denne interessen vet HANENs medlemmer og HANEN som næringsorganisasjon å ta godt vare på fremover.

– Ja, det er veldig stor interesse for HANEN og HANENs medlemmer nå, sier daglig leder i HANEN Bernt Bucher Johannessen. Vi merker denne interessen fra inn- og utland, fra bedrifter som ønsker å bli medlem av HANEN, fra media og fra ulike samarbeidspartnere inkludert det offentlige. Nå har vi nettopp hatt et meget godt landsmøte med delegater fra hele landet. Norge er delt opp i 12 regionlag, og delegatene viste stor optimisme og engasjement som lover godt for arbeidet fremover i HANEN, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Det er stor aktivitet på markedssiden denne våren, forteller markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud. I april arrangerer vi for fjerde gang vår egen Møtebørs i Oslo hvor HANEN-bedrifter som satser på kurs- og møtemarkedet, kan møte kjøpere av slike tjenester. Dette er et populært arrangement som virkelig får vist frem hvor godt egnet mange av bygdeturismebedriftene er for disse spesielle kundegruppene. I slutten av april er HANEN som vanlig med på NTW (Norwegian Travel Workshop) som Innovasjon Norge arrangerer hvert år for turoperatører fra alle våre viktigste markeder rundt om i verden. I år arrangeres NTW på Hamar i slutten av april. Det har vært meget stor interesse for HANEN og de bedriftene vi presenterer der, så i år stiller vi med dobbelt bemanning og standstørrelse. Dessuten er utsiktene foran sommeren meget gode, avslutter Ole Jonny Trangsrud.

HANEN har 450 medlemmer og øker stadig. På HANENs årsmøte ble Jan Tjosås fra Hordaland ble gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret har han Espen Blåfjelldal(Oppland), Lise Kristensen (Akershus), Emil Steira (Buskerud), Frode Sakshaug (Nord-Trøndelag) og Trine Lyrek (Finnmark).

Hovedstyret i HANEN bak fra venstre: Espen Blåfjelldal (nestleder), Frode Sakshaug (styremedlem), Emil Steira (styremedlem), Jan Tjosås (styreleder), Lise Kristensen (styremedlem) og Oddvar Haugland (1. varamedlem). Trine Lyrek (styremedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt. Administrasjonen i HANEN foran fra venstre: Nadja Hartikkala (medlemsansvarlig og prosjektleder), Line Uldal (webredaktør og prosjektleder), Bernt Bucher Johannessen (daglig leder) og Ole Jonny Trangsrud (markeds- og mediesjef).

Hovedstyret i HANEN bak fra venstre: Espen Blåfjelldal (nestleder), Frode Sakshaug (styremedlem), Emil Steira (styremedlem), Jan Tjosås (styreleder), Lise Kristensen (styremedlem) og Oddvar Haugland (1. varamedlem). Trine Lyrek (styremedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt. Administrasjonen i HANEN foran fra venstre: Nadja Hartikkala (medlemsansvarlig og prosjektleder), Line Uldal (webredaktør og prosjektleder), Bernt Bucher Johannessen (daglig leder) og Ole Jonny Trangsrud (markeds- og mediesjef).

Kilde: HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge

Nasjonalt
Thon Hotels er kundenes favoritt
Nasjonalt
HANEN galer på nett!
Nasjonalt
Clarion Hotel arrangerer eggjakt