Nasjonalt

HANEN satser stort som tematisk destinasjon!


HANEN satser stort på markedsføring som tematisk destinasjon via Visit Norway, og denne nyheten ble svært godt mottatt under organisasjonens landsmøte på Granavolden Gjæstgiveri 18. – 19. april.

Tematisk destinasjon

HANEN har inngått en samarbeidsavtale med Visit Norway som innebærer ekstra synlighet på deres nettsted.

– Visit Norway er den viktigste markedsportalen i Norge, og det er viktig at det bygdebaserte reiselivet er godt representert, uttaler styreleder i HANEN, Jan Tjosås. Han forteller videre at HANEN ikke ønsker å utfordre de geografiske destinasjonsselskapene, men være et supplement som tematisk destinasjon.

Større sammenheng

Medlemmene er svært fornøyde med samarbeidsavtalen, og Halvor Holtskog ved Nyhuus Gard løftet frem markedsføringsmulighetene som en av de viktigste årsakene til sitt medlemskap i HANEN.

– Synlighet på Visit Norway er viktig fordi det er en flott mulighet til å nå flere kunder, både nasjonalt og internasjonalt. HANEN består av mange små bedrifter med begrenset markedsføringsbudsjett, og da er det flott at vi blir løftet frem og satt inn i en større sammenheng gjennom både visitnorway.no og hanen.no, uttaler Holtskog.

Markedskanal

– Vi ønsker å få frem mangfoldet av unike bygdeopplevelser som finnes blant HANENs medlemsbedrifter. Disse aktørene har nå en forsterket mulighet til å bli synlige på Visit Norway, og kan benytte denne som markedskanal, avslutter daglig leder i HANEN, Bernt Bucher-Johannessen.

Kilde: HANEN – Næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske
Bildet øverst: Johnsgård Turistsenter, Foto: Øyvind Lund

Nasjonalt
Nordisk toppmøte krydrer kulinarisk kappestrid på SMAK 2017
Fjord-Norge
Nye medlemmer i Forum for Reiseliv
Nasjonalt
Miniferier er hot!