Profilerte innlegg

Høstjakt på forsøpling


Hold Norge Rent inviterer til høstjakt. Ikke på vilt, men på forsøpling. Over 100 000 frivillige har allerede vært ute og ryddet hittil i år, men det er dessverre fortsatt mye avfall på avveie.

Lørdag 15. september er både International Coastal Cleanup Day og World Cleanup Day, og verden over skal mange hundre tusen frivillige ut og rydde strender, havbunnen, vassdrag, stier, parker og andre steder frie for avfall på avveie.

Her i Norge inviterer Hold Norge Rent til nok en høstjakt på avfall på avveie under Hold høsten ren som finner sted 10. – 16. september. Til nå er det registrert 200 aksjoner og over 5000 frivillige ryddere.

Innlandet dominerer

For tredje år på rad inviterer Hold Norge Rent til en landsomfattende ryddedugnad på høsten. Etter stort fokus på havforsøpling i vår, retter Hold Norge Rent nå søkelyset mot forsøpling i innlandet, og hvorfor det er viktig å bekjempe den forsøplingen vi ser i det daglige.

– Du og jeg som forbruker står for den største andelen av det vi finner når vi er ute og rydder. Derfor ønsker vi å vise koblingen mellom kildene til forsøpling i innlandet, og det vi finner langs strendene, sier daglig leder, Lise Gulbransen.

Påmeldingene i Ryddeportalen viser at det er nettopp innlandet som dominerer ryddetoppen nå i høst. Over halvparten av aksjonene som er registrert til nå er i Hedmark og Oppland.

– Aldri før har det vært registrert flere aksjoner i disse fylkene, fortsetter Gulbransen. Vi i Hold Norge Rent er svært imponert over arbeidet som blir gjort i innlandsfylkene våre nå i høst.

Hvorfor rydde om høsten?

Avfall kommer dessverre på avveie året rundt, og jo oftere vi rydder, jo mer avfall får vi samlet inn. Rydding om høsten beskytter også dyrelivet og bidrar til nødvendig opprydding før neste års hekkesesong.

Hold Norge Rent oppfordrer til høstrydding både ved kysten og langs vassdrag og innsjøer så vel som langs stier og i turområder. Hvis det ikke passer å rydde i perioden 10. – 16. september, står man selvsagt fritt til å rydde når det skulle passe.

Se mer på holdnorgerent.no/


Foto: Max Lander

Profilerte innlegg
Rekordstor interesse for å selge Norge som feriemål
Profilerte innlegg
Ny daglig leder i Quality Improvement International AS (QI)
Profilerte innlegg
Publikumsrekord for Naturhistorisk museum
There are currently no comments.