Når 350 deltakere møtes på årets Nord i Sør-konferanse er morgendagens næringsliv i Nord-Norge hovedtema.

Nord i Sør-konferansen samler deltakere fra politikk, næringsliv, offentlig forvaltning og media. Her møter sentrale personer fra ulike bransjer i landsdelen sentrale beslutningstakere i hovedstaden. Alle de viktige næringene, fylkene, mange av kommunene, samt både Storting og regjering er godt representert.

«Nord i Sør» gir et bredt innsyn i de viktigste bransjene i nord; energi, sjømat, bygg og anlegg, industri og reiseliv. En rød tråd for dagen vil være hvordan vekst kan skje på en bærekraftig måte, samtidig som behovet for verdiskaping ivaretas.

Blant innlederne finner vi næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, representanter for de mest aktuelle bransjeorganisasjonene, rektorene på begge universitetene i nord, samt de tre politiske nestlederne fra Nord-Norge. Vi får også høre og møte ledere fra flere av de mest fremoverlente bedriftene i landsdelen. 

– Vi er godt fornøyde med årets program og glad for at så mange vil bruke denne dagen til å tenke utvikling for landsdelen. Og så er vi litt ekstra glad for at så mange sentrale beslutningstakere i Oslo prioriterer å oppdatere seg på Nord-Norge denne dagen, sier leder for styringsgruppen for Nord i Sør, Stein Windfeldt. 

__________

Nord i Sør arrangeres av NHO-foreningene i Nord-Norge og som alltid dagen før NHOs store årskonferanse i Oslo. I år arrangeres konferansen på Radisson Blu Scandinavia tirsdag 7. januar 2020 kl 10.00 – 16.30. Program og deltakerliste er presentert på nordisor.no