Engelen – Velsigner elva og gir håp og tro, Modell: Hedda Heyerdahl Braathen, Fotograf: Ilona Berzina

«Villaksen er helt spesiell, både for lokalsamfunnene som har en lakseelv og for oss som er laksefiskere. Vi har nesten et religiøst forhold til laksen, samtidig er den så truet at den vil være borte om en generasjon, hvis vi ikke sikrer de sårbare stammene vi fortsatt har igjen», sier Hedda Heyerdahl Braathen, prosjektleder for kalenderen.

Som styremedlem i stiftelsen Redd Villaksen, er hun involvert i flere tiltak for å reise penger til tiltak som kan redde de norske laksestammene, blant annet den årlige Villaksauksjonen. Ideen til den første Villakskalenderen som er laget kom da en gruppe kvinnelige fluefiskere var samlet til jentefiske i Stjørdalselva sist sommer. Blant fotografene som har bidratt til kalenderen er Rune Haldorsen, internasjonalt anerkjent for sine undervannsfotografier og Fredrik Kveen. Blant de kvinnelige laksefiskerne, som har stilt opp i kalenderen, finner vi skribent og samfunnsdebattant Hilde Charlotte Solheim, sølvmedaljevinner i Norgesmesterskapet i speycasting Marita Fjellstad Mårdalen og forfatter av boka «Raketter og rebeller» Monna Nordhagen.

Bildene i kalenderen er inspirert av skikkelser fra folketro, norrøne myter og eventyr. Bildene følger laksen gjennom hele livssyklusen, fra klekkingen i elvekulpen, livet som lakseunge i elva, til havet for å spise seg stor og så tilbake til elva den ble født i for å gyte og føre arten videre.

«Det er forsket utrolig mye på laksen. Likevel er den mystisk, det er fortsatt mye vi ikke vet om den. For eksempel hvordan den kan finne tilbake til sin egen elv, til kulpen den ble født i, etter flere år i sjøen. Hver eneste elv har sin helt unike stamme med laks som ikke kan erstattes hvis den går tapt», sier Hilde Charlotte Solheim.

Volven – Spår laksens fremtid. Modell: Monna Nordhagen, Fotograf: Fredrik Kveen

Hedda Heyerdahl Braathen håper laksefiskere og andre vil sette pris på Villakskalenderen 2020, som i første omgang trykkes i et opplag på 500.

«Vi ønsker selvsagt å skaffe mest mulig penger til tiltak som kan bidra positivt til bevaring av villaksen. Samtidig håper vi flere vil bli klar over de alvorlige truslene som er i ferd med å ødelegge de norske laksestammene. Lakselus og rømt oppdrettslaks skaper så store problemer for villaksen at den kan være borte om en generasjon, hvis det ikke settes inn kraftige tiltak mot dagens drift i oppdrettsnæringen», sier hun.

Inntektene til denne Årskalenderen går uavkortet til organisasjonen Reddvillaksen. Kalenderen lanseres på Redd Villaksens årlige villaksauksjon 7. november.

Totalt 12 fotografier med motiver inspirert av folketro og laksens livssyklus inngår i kalenderen.

Havfruen- Leder laksen inn til elvene Modell: Ellen Svendsen Fotograf: Rune Haldorsen