2019 er det internasjonale villaksåret. Norge har 70% av verdens bestand av atlantisk laks fordelt på om lag 450 elver.

I tre sommermåneder har om lag 80 000 sportsfiskere gleden av laksen når den vender tilbake til elvene. Det omsettes for om lag 1,4 milliarder i laksefiske i løpet av tre hektiske sommermåneder.

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver har gått sammen for å sette ekstra fokus på hva villaksen betyr for Norge. Gjennom året blir det mange hundre ulike arrangementer knyttet til den fantastiske villaksen.