Isfjord Radio, Kapp Linné, Svalbard.

Isfjord Radio ble etablert i 1933 på Kapp Linné, ved munningen av Isfjorden på Spitsbergens vestkyst, som kystradio- og meteorologistasjon.

Som følge av økt aktivitet hos SvalSat ble det i 2003 etablert fiberforbindelse mellom Longyearbyen og Harstad. Denne ble tatt i bruk 1. februar 2004 og medførte kraftig reduksjon i Telenor Svalbards aktivitet på Isfjord Radio. Satellittkommunikasjon ble avviklet, og satellittutstyret ble koplet bort sommeren 2005. Internt i Telenor er 13 meters satellittantenne ført opp som kulturminne verneverdig med bakgrunn i betydningen for Svalbard. Epoken med Isfjord Radio som ”navlestreng” for telekommunikasjon til og fra Svalbard er dermed slutt.

Isfjord Radio ble solgt fra Telenor Svalbard AS til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 1.1.2006. Store deler av bygningsmassen for overnatting, bespisning og drift ble deretter utleid til Basecamp Explorer Spitsbergen AS, som tilbyr turer og overnatting for turister og fastboende.

Stasjonen grenser til et fuglereservat og er hyppig besøkt av både polarrev, rein og isbjørn. Det er fine turmuligheter både til fots og på snøscooter.

Venneforening

2019 er året Isfjord Radios Venneforening stiftes. Initiativtakere er dugnadsgjengen og entusiaster som ønsker å bidra til at stasjonen tas godt vare på og at stasjonens unike historie og betydning i fortid og nåtid, spres. Interimsstyre velges.  Den 13.02.2020 ble den første generalforsamling med påfølgende styremøte avholdt. Isfjord Radios Venneforening er et faktum!!

Bakgrunn for Isfjord Radios Venneforening

I forbindelse med Basecamp Explorer Spitsbergen AS sin oppstart (i 2008) av turistvirksomhet, opplevelsesutvikling, historiefortelling, kulturell ivaretagelse og hotelldrift på Isfjord Radio, ble interiørdesigner Halvor Bakke engasjert. Det kommersielle oppdraget Halvor Bakke fikk var tilknytta innvending interiørmessig oppgradering med helhetstenkning for interiør, fellesrom og ivaretagelse av stasjonens særegenhet. Undervegs ble det klart at etterslep og forfall var så stort ved Isfjord Radio at egne budsjetter ikke var robuste nok. For å klare deler av oppussingen tidseffektivt nok ble det invitert til dugnad.

Dette ble en kjempesuksess for stasjonen, leietager Basecamp Explorer Spitsbergen (BCSP), huseier (Store Norske Spitsbergen Kullkompani) og ikke minst muligheten for dugnadslagets tilgang til årlige turer til Svalbard og Isfjord Radio på vegne av leietager (BCSP).  Siden da ca. 150 personer lagt ned ca. 10 000 antall dugnadstimer på Isfjord Radio. Dugnadene er i sin helhet er fasilitert, planlagt og finansiert Basecamp Explorer Spitsbergen AS. Dette gjelder hele logistikklinjen, reise og oppholdskostnader og/eller alt materiell tilknyttet arbeidsinnsatsen.

Hilde Schjerven leder for den ny startede venneforeningen uttaler:

«Dugnadsgjengen har på lik linje med veldig mange andre, blitt svært glad i radiostasjonen. Venneforeningen er et initiativ med utspring i dugnadsgjengen for å gi noe tilbake til et unikt sted på jorda».

Basecamp Explorer Spitsbergen AS har et genuint engasjement for radiostasjonens historie og betydning. Engasjementet ligger også forankret i Basecamp Explorer-gruppens verdisyn. Gjennom venneforeningen ønsker initiativtakerne å støtte selskapet sitt arbeid for å bevare og utvikle den fysiske lokasjonen Isfjord Radio og dets nærområde.

Brita Knutsen Dahl, styreleder i Basecamp Explorer Spitsbergen AS, initiativtager til helårsreiseliv og ansvarlig for oppussingen av Isfjord Radio uttaler videre:

Vi er svært glade for å få en uavhengig og entusiastisk Venneforening til det beste for Isfjord Radio. Vi håper venneforeningen vil finne frem til gode prosjekter innen natur- og miljøaspektet på og rundt Kapp Linné, tilrettelegge for besøk innretta mot barn og unge, samt ivaretagelse av kulturskatten Isfjord Radio.

Inspirert av Basecamps 20-årsjubileum på Svalbard september 2019 ble venneforeningen startet etter initiativ av mangeårig dugnadsdeltager og primus motor Hilde Schjerven. I forbindelse med nettopp Basecamps Explorer Spitsbergens jubileumsfeiring september 2019, informerte Hilde Schjerven om venneforeningens tilblivelse. På dette tidspunktet talte mulig medlemsmasse 180 mennesker, og et mulig mandat ble lansert.

Venneforeningens mandat

Venneforeningen har til hensikt å bidra til at stasjonen tas godt vare på. Venneforeningen skal også bidra til at stasjonens unike historie og betydning i fortid og nåtid, spres.

Aktuelle tiltak kan være å bidra til store og små miljøtiltak på og omkring stasjonen. Det kan være å utvikle informasjonsmateriell eller legge til rette for besøk av barn og unge, gjerne globalt, men også med tilknytning til bosetningene på Svalbard.

Det nyvalgte styret består av 7 medlemmer:

  • Hilde Schjerven, leder
  • Brita Knutsen Dahl, nestleder
  • Arnt Lundberg, medlems – og økonomiansvarlig
  • Ane Helth Lundberg, barne- og ungdomsansvarlig
  • Prof. Jonas Åkerman, naturmiljø og akademia
  • Birgitte Tautra Vegsund, logistikk og reiseliv, fastboende Svalbard
  • Dagny Valaker, fastboende Svalbard

Styrets varamedlem: Therese Saga