Vi inviterer til klyngesamling 20-21.9.18 i Tromsø. Hovedtema er samarbeid mellom reiselivsaktører og matprodusenter og aktører innen kreative næringer. En av de største italienske turoperatørene – Giver Viaggi starter en ny vinterproduksjon og vi er så heldig å få besøk av produktsjefen hos denne operatøren.

Se detaljer i vedlegget her!

Hvalsafari – med omtanke for dyrene, krav til opplevelseskvalitet for gjestene står også på programmet – og vi presenterer et FoU-prosjekt som skal gi oss et nytt kunnskapsgrunnlag om dette. Vandring – mulige Monsen-effekter og Arctic Hike, presenteres og vi får høre (og smake) på historien bak Svalbard Bryggeri.

Mobile Moods – er en flunkende ny idé og vi inviterer deltakerne på samlinga til å bidra inn i dette prosjektet gjennom å delta i en liten workshop. Vi får høre om «Bædi og Børdi» og endelig skal vi igang med prosjektet MEROpplevelser.

I tillegg har vi lagt tilrette for et spennede kveldsprogram og gode pauser innimellom det faglige for nettverksbygging og styrking av relasjoner til andre bedrifter, folk fra virkemiddelapparatet og forskere.

Mer informasjon finner du i vedlegget her!