At kultur og kulturarv har stor verdi som salgsvare har konsekvenser som forskere, forvaltningsapparat og politikere må ta stilling til.

Her hjemme arbeider et regjeringsoppnevnt råd med en rapport som skal gi kulturnæringen forslag til tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. «Tourism Powered by Culture» har et stort kommersielt potensial og er ett av regjeringens satsningsområder innenfor kulturfeltet.

På Arendalsuka inviterer UiOs kulturarvssatsning HEI – The Heritage Experience Intitative sentrale forskere, politikere, kuratorer og fagfolk til debatt om hvordan skape en bærekraftig kulturarvsektor i en globalisert verden.

Kulturturisme: Kulturarv som turistmagnet

Direktør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, ønsker regjeringens initiativ til å undersøke kulturturismens potensial velkommen, men advarer mot å innsnevre kultur- og kulturarvssektorens funksjon til å tilby produkter som har størst mulig publikumsappell.

– Satsing på humaniora og humanistisk forskning er et avgjørende grep for å utvikle Norge som en kulturdestinasjon. Gjennom kunnskap om kultur og kulturhistorie kan interessen flyttes fra materielt forbruk til opplevelser og dermed legge grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og norsk næringsutvikling:
16. august, kl. 10.40-11.20, veteranskipet MS Sunnhordaland ved Pollen.

HEI – The Heritage Experience Initiative er en utdannings- og forskningssatsning ved Universitetet i Oslo som utforsker kulturarv, og hvordan kulturarven spiller en rolle i globale utfordringer som migrasjon, integrasjon, konflikt, klimaendringer og raskt endret teknologi.