Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har takket ja til invitasjonen om å forestå den offisielle åpningen av den 167. Rørosmartnan, tirsdag 18. februar 2020.

Regjeringen har tidligere i år lagt fram en strategi som skal bidra til et bedre samarbeid mellom aktører på tvers av bransjer for å styrke Norge som kulturdestinasjon. På Røros har vi em>kultur for samarbeid, og det er selve fundamentet i Rørosmartnan. Arrangementet er en sterk merkevare og identitetsskaper som gir økt verdiskaping og positive ringvirkninger for næringslivet på Røros og i hele regionen.

Det er derfor ekstra gledelig at næringsministeren vil holde åpningstalen på av et av landets mestkjente vintermarkeder den 18. februar neste år uttaler martnasgeneral Lillian Sandnes og ordfører Hans Vintervold; Det gir oss en ypperlig anledning til å vise hva vi har fått til gjennom å utvikle samarbeid og unne hverandre suksess, og ikke minst får vi muligheten til å diskutere utfordringer og rammevilkår for opplevelsesnæringen og et bærekraftig reiseliv på Røros i årene framover.

Med vennlig hilsen
Rørosmartnan

Lillian Sandnes
martnasgeneral