Vestlandsrådet arrangerer «Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge»  i Bergen, 29. oktober 2019. Konferansen er aktuell for alle aktører i Norge som er involvert i cruiseturisme samt interesseorganisasjoner, offentlige etater, kommuner, fylker og departementer.

Hovedmålet med konferansen er å øke kunnskapen omkring noen av de mange utfordringene knyttet til cruiseturisme i Norge. Både næringen og det offentlige har behov for å planlegge og ta best mulig beslutninger om hvordan en skal tilrettelegge og møte den forventede veksten i cruisetrafikken til Norge som prognosene peker på. Konferansens format vil veksle mellom presentasjoner, paneldiskusjoner og debatt der konferansedeltakerne deltar.

På konferansen vil sentrale spørsmål bli belyst og satt under debatt. Programmet for konferansen omfatter følgende tema;

  • Åpningsforedrag v/statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet.
  • Trenger vi en nasjonal cruisestrategi og hva bør denne vektlegge og prioritere?
  • Den nye Havne- og farvannsloven.
  • Tålegrenseanalyser for reisemål.
  • Fremtidige energiformer for cruiseskip.
  • Beredskap knyttet til cruisetrafikk I Norge.

Program for konferansen finner du her (pdf)

Konferansen er en dagskonferanse (09.00-16.30) og finner sted på Grand Hotel Terminus i Bergen. Deltakeravgiften er kr. 500 og inkluderer lunsj. Beløpet faktureres ved påmelding. Eventuell overnatting ordner den enkelte konferansedeltaker selv. Benytt lenken nedenfor for påmelding til konferansen. 

Påmelding  gjøres ved å gå inn på følgende lenke: https://sfj.pameldingssystem.no/nasjonalcruisekonferanse2019