Vestlandsrådet skal til høsten arrangere en nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge. Konferansen blir en dagskonferanse og holdes i Bergen, 29. oktober 2019. Målgruppene er alle aktører i Norge som er involvert i cruisetrafikk, samt interesseorganisasjoner, kommuner, fylker og departementer.

På konferansen ønsker arrangøren som er Vestlandsrådet å sette en del sentrale spørsmål under debatt og få belyst viktige utfordringer som Norge står overfor knyttet til cruiseturisme. Både nasjonal reiselivsstrategi, nullutslippskrav, fremtidige energiløsninger, ny Havne- og farvannslov og beredskap vil være noen aktuelle tema.

Hovedmålet med konferansen er å øke kunnskapen knyttet til de mange utfordringene omkring cruisetrafikk slik at både næringen og det offentlige kan ta best mulig beslutninger om hvordan vi skal tilrettelegge for og møte den forventede veksten som prognosene peker på.

Sett av datoen allerede nå og send gjerne beskjeden videre til andre du mener kan ha interesse av å delta. Detaljert program for konferansen sendes ut senere. Deltakeravgift kr. 500 pr. pers. inkl. lunsj.

Er det noen spørsmål eller innspill i forbindelse med konferansen kan prosjektleder Trond Amland kontaktes på epost trond@reiselivsutvikling.no eller på mobil 908 55755.