I Aftenposten tirsdag forslår kulturminister Trine Skei Grande å flytte Nobels Fredssenter til det tidligere Samtidsmuseet på Bankplassen. -Nobels Fredssenter har det veldig trangt og har få utviklingsmuligheter. (…) Hvis vi bruker Samtidsmuseet gir det en mulighet for utvikling av Nobels Fredssenter, sier kulturministeren til avisen.

-Det er et spennende forslag og vi er glade for at kulturministeren ønsker et stort og livskraftig Nobels Fredssenter, sier direktør Liv Tørres. -Bankplassen 4 er et stort og flott bygg der vi kan ha rom for å lage et enda mer innholdsrikt Fredssenter til glede for byen og for turister fra inn- og utland. Både hun og styreleder Olav Njølstad er imidlertid tydelige på at det er mye som skal på plass før en eventuell flytting kan skje, og at senteret vil trenge betydelig økonomisk drahjelp fra Kulturdepartementet.

– Men det vil være en lønnsom investering. Nobels fredspris er et viktig symbol både for Oslo og Norge, og en merkevare med stort potensiale, sier Liv Tørres.

Nobels Fredssenter har siden åpningen i 2005 holdt til i den fredede Vestbanebygningen. Med 250.000 besøkende og flere hundre skoleklasser innom hvert år, trenger senteret mer plass for å kunne ta imot flere besøkende. Nobels Fredssenter har hatt ønske om å overta nabobygget, den tidligere Stasjonsmesterboligen, når Nasjonalmuseet åpner i 2020. Men etter at det ble klart at dette bygget tilfaller Nasjonalmuseet er det liten mulighet for utvidelse på Vestbanen.

-Både hensynet til de ansattes arbeidsforhold og til Fredssenterets fremtidige utviklingsmuligheter taler for å vurdere andre lokaler enn Vestbanebygget, sier styreleder Olav Njølstad.

– Samtidig er det uaktuelt å flytte derfra uten at Fredssenteret gis økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å fylle den fantastiske bygningen på Bankplassen med innhold av den kvalitet som Fredssenteret etterstreber. Det må selvsagt også tas høyde for at driftskostnadene på Bankplassen 4 vil bli vesentlig høyere enn på Vestbanen. Styret ser frem til å drøfte dette videre med Kulturdepartementet, Statsbygg og andre interessenter. Målet må være å finne en god og bærekraftig løsning for Fredssenteret, enten det blir værende på Vestbanen eller om noen år flytter til Bankplassen 4, sier Njølstad.

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med omtrent 250.000 besøkende per år.
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi
  • tilbyr egne opplegg for skoleklasser og tar imot mange hundre skoleklasser i året
  • er en uavhengig stiftelse og er lokalisert på Rådhusplassen i Oslo
  • direktør er Liv Tørres, styreleder er Olav Njølstad
  • hovedsponsorer er Hydro, Telenor Group og ABB

Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter