Til tross for «bare» drøyt 7 % flere solgte rom i arrangementsperioden, betyr Nor-Shipping enormt mye for hotellene i hovedstaden. 

Med 40-50 % prisøkning på flere av arrangementsdagene økte losjiomsetningen kraftig i forhold til tilsvarende dager året før.

Det viser tallene fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap.

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Oslo er inklusiv Fornebu (*) Tilsvarende dag (ikke dato) i 2018, altså mandag mot mandag, tirsdag mot tirsdag osv.

Nor-Shipping avvikles annen hvert år, sist gang i år. Som oftest går det over de første dagene i juni. Neste arrangement går av stabelen i 2021.

Selv om Nor-Shipping er et gigantarrangement, økte ikke rombelegget i Oslo i forhold til tilsvarende dager i fjor (da det ikke var arrangement). Faktisk gikk kapasitetsutnyttelsen ned med mellom 2 og 16 % per dag. Grunnen er den enorme kapasitetsøkningen i hovedstaden, med hele 17 % flere hotellrom enn i fjor. Dette som resultat av bl.a. Amerikalinjen (nytt) og Clarion Hotel The Hub (utvidet og gjenåpnet) som begge åpnet i vår.

Men romprisene steg kraftig, og dette sendte de samlede losjiinntektene høyt opp.

For hele juni måned endte Oslo med Fornebu opp 3,7 % i RevPAR i forhold til juni i fjor, etter en prisvekst på 9,7 %. RevPAR er losjiinntekter eks. MVA per tilgjengelige rom. Oslo tok førsteplassen på oversikten over 11 norske storbyer. Rombelegget ble 80,3 %, som gav 3.plass bak Bodø og Bergen.

I tillegg til økt losjiomsetning, har trolig annen omsetning som mat, drikke og møteromsutleie fått et kraftig løft som følge av Nor-Shipping. Disse tallene inngår ikke i statistikken.


Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance, og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 80-95 % av romkapasiteten representert i tallene. I Oslo med Fornebu er det hoteller med til sammen i overkant av 14 000 rom som rapporterer inn tall.

Wiederstrøm Hotel Consulting www.wiederstrom.com
Et hotellrådgivningsselskap som leverer tjenester langs hele hotellets livssyklus – både på drift og eiendom. Eksempler på tjenester er feasibility studies, markedsanalyser, operatørsøk og -utvelgelse, verdivurderinger og investorsøk.