Nord universitetet ved fakultet for Handelshøgskolen og for samfunnsvitenskap (FSV) forsker, underviser og formidler innen opplevelsesbasert reiseliv.

Forskning

Handelshøgskolen har spesielt de siste ti årene ledet og jobbet i en rekke prosjekter innenfor opplevelsesbasert reiseliv, særlig de som er basert på kultur, natur og måltid. Faglige hovedfokus har vært innovasjon og verdiskaping (bedrift og kundeperspektiv spesielt).

Handelshøgskolen ledet blant annet det åtteårige forskningsprogrammet ‘Opplevelser i nord’ (www.opplevelserinord.no), som også ga en rekke spin off. Et annet eksempel er forsknings- og innovasjonsprosjektet ‘nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv’ som er inne i siste fase, og snart vil innovasjonene implementeres i form av VARDE opplevelseskvalitet. Flere av prosjektene er gjort i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere.

Juniorene i MMIE

Forskningen gjøres spesielt i forskningsgruppen MMIE (Marketing, Management and Innovation of Experiences), som er lokalisert på Handelshøgskolen, men gruppen har også deltakere fra FSV, Nordlandsforskning, Høgskolen på Vestlandet og andre. Forskningsgruppen ble etablert i 2008 og ledes av professor Dorthe Eide.

De siste ti årene har det skjedd en viktig dreining i måten det jobbes med forskning og innovasjon knyttet til reiseliv. Før var det nokså ensidig forskning på eller for næringen, mens det nå i økende grad gjøres forskning og innovasjon sammen med bedrifter. Kvalitetsprosjektet er et svært godt eksempel på slik samarbeidsdrevet utvikling av piloter, hvor et stort antall bedrifter har deltatt i utvikling og testing av piloter, de er i hovedsak lokalisert fra Trøndelag og nordover.

– Vi har det siste halvåret forberedt oss også for nye tema, sier Eide. Satsningen på innovasjon og utvikling videreføres med nye grep, ikke minst gjennom involverende metoder knyttet til ulike former utviklingslabber, slik som innovasjonslab for opplevelser og living labs. Trenden opplevelsesøkonomi vil fortsatt stå sentralt, men vi øker fokuset på to andre trender, dvs bærekraftig utvikling inkludert besøksforvaltning, og digitalisering/nyere teknologi ved design, produksjon og markedsføring av opplevelser.

Utdanning

For heltidsstudenter har Handelshøgskolen blant annet bachelorprofileringen ‘Markedsføring og innovasjonsledelse i opplevelsesøkonomi’, og på master nivå har vi blant annet kurset ‘Experiencebased innovation and value creation’.

Også ved FSV jobber forskere både i Bodø og i Trøndelag med reiselivstema.

Det er en rekke doktoravhandlinger som er gjennomført med fokus på reiselivskontekster, og det har vært kjørt PhD kurs innen kvalitativ metode og innen innovasjon og verdiskaping.

Det er i samarbeid med klyngen Innovative Opplevelser og Nordland Fylkeskommune utviklet to samlingsbaserte deltidskurs rettet særlig mot personer som i eller med opplevelsesbasert reiseliv: Bachelorkurset ‘Opplevelsesdesign’ (15 sp), og MBA kurset ‘Opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping’ (7,5sp), i begge kursene kobles teori og praksis ved at studentene jobber med et eget innovasjonsprosjekt.

I Trøndelag har de blant annet kurset naturbasert reiseliv som inngår i studiet Geografi.

Les mer om Nord universitet her!


Kontaktperson for reiselivsforskning og kurs: Professor Dorthe Eide, 48212333, epost dorthe.eide@nord.no ved Handelshøgskolen og MMIE forskningsgruppen.

Ved FSV Trøndelag: Anne Wally Falch Ryan: 74 11 21 27, epost anne.w.ryan@nord.no.