UiT Norges arktiske universitet, Alta arrangerer denne uka (uke 39) den årvisse nordiske forskningskonferansen i reiseliv. Om lag 200 nordiske og internasjonale forskere møtes for å presentere sin forskning knyttet til turismeutvikling.

Konferansens tema er dilemmaer og implikasjoner av turismen som fenomen og næring.

Turismen har vært og er et viktig bidrag til et sammensatt næringsliv i Norge, og utviklinga har vært relativt ukontroversiell. Men med de siste års vekst representerer turismen nye utfordringer. Stadig er det medieoppslag om trengsel, overturisme, lokale mottiltak og protester. «Tourists go home», står det på høyballene i Flåm, og fra Lofoten rapporteres det om turistkøer.

Andre steder diskuteres det om allemannsretten må modifiseres. Det er ikke mulig å praktisere fritt fram for alle som vil besøke våre mest sårbare naturområder. Et annet dilemma er at når lokalsamfunn oversvømmes av turister framstår de ikke lengre som autentiske. Eller er det nettopp slik moderne steder er – et samrøre av lokalbefolkning og turister som møtes hele tida, og til sammen gir stedene karakter?

Utviklinga representerer en rekke utfordringer både for de som produserer og de som markedsfører reisemålene, og for lokalsamfunnene som mottar turistene. Derfor vil ukas symposium også strekke seg over et vidt spekter av temaer innen fag som geografi, økonomi og ledelse, kulturforskning og samfunnsvitenskap.

Symposiet – eller The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research som det formelt kalles – starter mandag kveld og går over de påfølgende to dagne, etterfulgt av et doktorgradskurs torsdag og fredag. I løpet av tirsdag og onsdag blir det rundt 150 foredrag om turisme, nesten dobbelt som mange som sist gang Alta var arrangør, i 1999.

Fagmiljøet er både spent og stolt over å skulle være vertskap for sine nordiske og internasjonale kolleger denne uka.

Du finner mer informasjon om denne forskningskonferansen her