Profilerte innlegg

Nordkalotten bør markedsføres som én destinasjon


Nordkalottkonferansen 2018 oppfordrer regjeringene i Finland, Norge og Sverige til å gjøre Nordkalotten til Nordens best integrerte region. «Det er først når vi ser forbi landegrensene at vi kan utløse vårt felles potensiale og fjerne hindre som i dag bremser utviklingen», heter det i en resolusjon som oversendes regjeringene i de tre landene.

Resolusjon fra Nordkalottkonferansen 24. – 25. august 2018:

Nordkalottkonferansen oppfordrer regjeringene og sametingene i Finland, Norge og Sverige til å gjøre Nordkalotten til Nordens best integrerte region.

Det er først når vi ser forbi landegrensene at vi kan utløse vårt felles potensiale og fjerne hindre som i dag bremser utviklingen, og de nordiske regionene i nord bør fungere som spydspisser i arbeidet med å forme det nye grenseløse Norden. Det samiske perspektivet må stå sentralt i samarbeidet på Nordkalotten.

I september 2016 lanserte de nordiske statsministrene en ny ambisjon for det nordiske samarbeidet: Norden skal være verdens best integrerte region. For å oppnå denne målsetningen er det avgjørende å styrke samarbeidet på Nordkalotten.

Nordkalottkonferansen 2018 oppfordrer særlig regjeringen til å foreta følgende to prioriteringer:

1. Kommunikasjonen må styrkes

Bedre transportløsninger er nødvendig dersom vi skal åpne for tettere samarbeid, større utnyttelse av nye markeder og sterkere forbindelser mellom landene på Nordkalotten. Det er viktig å fjerne gjenstående grensehindre for handel og kulturutveksling over grensene.

Regjeringene bør derfor delta aktivt i planleggingen av en arktisk jernbane, som Finland har tatt initiativ til å utrede. Denne transportsatsingen bør også ta høyde for målsettingene i det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2017, som vektlegger balansegangen mellom et effektivt regionalt klima- og miljøsamarbeid og utvikling av konkurransekraft, vekst og velferd.

2. Nordkalotten bør markedsføres som én destinasjon

Turistnæringen på Nordkalotten har de siste årene opplevd en eksplosiv vekst: I finske Lappland økte antallet utenlandske turist-overnattinger med 18 prosent i 2016.

Nordkalotten kan bli en kraftfull merkevare internasjonalt. For å oppnå dette bør finske, norske og svenske og finske myndigheter utvikle og markedsføre regionen som en felles destinasjon.

Nordkalottkonferansen 2018

Foreningen Norden arrangerte i år Nordkalottkonferansen i Tromsø under tittelen «Et grenseløst Nordkalotten». Hele regionen ble invitert til å diskutere utviklingen av Nordkalotten (Nordland, Troms, Finnmark, Norrbottens län og Lappland). Nordkalottkonferansen ble arrangert for første gang i Torneå i 1960. Siden da har konferansen vært en betydningsfull institusjon for befolkningens mulighet til å påvirke den politiske dagsorden for det nordlige samarbeidet.


Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å styrke og utvikle det folkelige nordiske samarbeidet. Gjennom politisk pådriverarbeid samt kultur- og kunnskapsformidling jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

Finn ut mer om oss på norden.no
Følg oss på Twitter: @ForNorden
– og på Facebook.com/ForeningenNorden


Foto: VisitTromsø

Profilerte innlegg
Avis viser deg veien til Norges beste strender i sommer
Profilerte innlegg
Var Arctic Race verdt pengene?
Profilerte innlegg
Har reddet mer enn 100 000 porsjoner fra matavfallet
There are currently no comments.