Ny statistikk viser at nordmenns planlagte forbruk i forbindelse med sommerferien er på vei til å sette ny rekord. I gjennomsnitt planlegger vi å bruke 68,5% av disponibel inntekt på årets sommerferie, en økning på over 55% sammenlignet med 2017.

Det er finske Ferratum Group som for femte år på rad står bak den ferske undersøkelsen om pengebruk i forbindelse med sommerferie. Sommerbarometeret 2018 er en omfattende studie av forbrukeratferd, med nesten 22 000 respondenter fordelt på 18 land . Undersøkelsen kartlegger trender innen planlagte aktiviteter, handling på nett eller i butikk, samt pengebruk i sommerferien.

Nordmenn på forbrukstoppen

Nordmenn topper listen over relativt forbruk i forhold til disponibel inntekt. Nordmenn estimeres til å bruke 68,5% av disponibel inntekt på sommerferie i 2018. Dette er en kraftig økning fra tidligere år der nordmenn oppga et forbruk på henholdsvis 31% i 2016 og 44% i 2017. På topplisten er også Latvia med planlagt forbruk på 67% av disponibel inntekt, etterfulgt av Kroatia (61,2%) og Mexico (60,3%). På bunnen av listen finner vi Polen og Brasil som oppgir et forbruk på henholdsvis 14% og 13,1%.

Norge ligger også langt over både det internasjonale gjennomsnittet på 47,2% og våre naboland i relativt forbruk i sommerferien. Danskene oppgir et forbruk på 52,9% mens svenskene planlegger å bare bruke 37,9%.

Innenlandsreiser mest populært

Sammenlagt i Europa er innenlandsreiser den mest populære aktiviteten i år, med et gjennomsnittlig planlagt forbruk på 11,3% av disponibel inntekt. Dette gjelder i Norge også, der vi planlegger å bruke 12,8% på innlandsreiser, som tilsvarer EUR 226 (NOK 2 160). Trenden er likevel at vi fordeler utgiftene på flere aktiviteter som fritidsaktiviteter og hobbyer, sosiale aktiviteter, interiør i hjemmet og sosiale arrangementer. Utenlandsreiser kom ikke på topplisten i årets undersøkelse.

Planlagt forbruk på aktiviteter:

  • Innenlandsreiser (12,8%)
  • Fritidsaktiviteter og hobbyer (12,8%)
  • Sosiale aktiviteter (12,5%)
  • Hjem/interiør (12,5%)
  • Sosiale arrangementer (11,2%)

I likhet med nordmenn prioriterer svenskene innenlandsreiser høyt, mens utenlandsreiser ikke når topp 5. Danskene derimot har utenlandsreiser øverst på aktivitetslisten, med planlagt forbruk på 15,9% av disponibel inntekt.

Nordmenn foretrekker fortsatt hotell over AirBnb

Ikke overraskende er respondenter fra Norge de som er mest villige å betale for hotell, hele 99,4% oppgir at de er villige til å betale over 1000 kroner per natt. Bak oss finner vi svensker og dansker hvor betydelig færre er villig til å betale så mye for en natt på hotell, 57,6% i Danmark og 29,1% i Sverige. Undersøkelsen kartla også hvor mange av respondentene som kom til å bruke AirBnb til overnatting, i Norge planlegger 35% å bruke AirBnb mens Tyskland (72.18%), Tsjekkia (52.03%) og Bulgaria (48.72%) topper listen.

Internetthandel eller i butikk

Omtrent 30% av respondentene svarte at de skulle handle produkter og tjenester på nett i sommer med Storbritannia og Spania i ledelsen. I Norge planlegger 29% å handle på nett, Finland, Latvia og Mexico kommer derimot i hovedsak til å holde seg til den tradisjonelle butikkhandelen i sommer.

Mobilbank

Over 60% av alle som deltok i undersøkelsen sa at de kommer til å bruke mobilbank når de har behov for bank i sommerferien. Hvis vi ser enda nærmere på svarresultatene så svarte hele 80% av respondentene fra Sverige, Canada, Norge og Nederland at de kom til å bruke mobilbank i løpet av denne perioden.

 


Kilde: Ferratum Group / www.ferratum.no