Norske alpindestinasjoner investerer 20 millioner kroner i markedskampanjer i utlandet i høst, en satsing av en ny dimensjon.

Norske Fjell SA som nystartet landsdelsselskap med fjellet som tema har satt seg som mål å øke antall utenlandske gjester i alpine destinasjoner med 30% de neste 3 år. Med over 20 mill. kr i totalt budsjett er det duket opp for en satsing i utlandet av en ny dimensjon.

Den norske alpinnæringen er i ekspansjon og det investeres i både heiskapasitet og i et betydelig antall nye senger. Disse skal forrentes med utleie og det er derfor naturlig å se mot utenlandske markeder.

«Vi har tradisjonelt satset mot modne markeder som Danmark og Sverige, men skal vi belegge alle nye senger må vi bearbeide forholdsvis nye markeder hvor vi ser et urealisert potensial. Derfor satser vi en betydelig andel av et totalt budsjett på 20 mill. kr lenger sør i Europa, dvs Nederland, Stor Britannia og med hovedtrykk på Tyskland, spesielt den nordlige delen» sier daglig leder i Norske Fjell Jean-Francois Gehin.

I et tett samarbeid med Innovasjon Norges utenlandske kontorer, lanseres nå kampanjer for å få norske alpindestinasjoner på kartet for tyske skiløpere. Branding av Norge samt salgskampanjer gjennomføres i disse dager.

«Vi tenker langsiktig her og vil også arbeide med å tilpasse våre produkter til flybårne gjester. Det er der potensialet ligger. Det åpnes stadig nye attraktive flyruter og vi forventer økt andel av flygjester. Vi må også sørge for at disse gjestene håndteres på en så bærekraftig måte som mulig. Gode interntransportløsninger f.eks vil være av stor betydning» sier Gehin.

De norske alpindestinasjoner har gode argumenter i salgsarbeidet: snøen både i mengde og i kvalitet, den lange sesongen og den spesielle nordiske naturen, de gode barneanleggene, kveldskjøringen og komfortable hytter ski in/ski ut,