Profilerte innlegg

Ny innsikt om dine kunder kan gi økt omsetning


Mange aktører i reiselivsbransjen har i dag liten eller mindre god oversikt over kundenes adferd eller kjøpemønster. Nå kan butikker få mer informasjon om hvilket land kundene kommer fra, når på døgnet de handler og om de kom tilbake igjen.

– Reiselivsbransjen er viktig for hele verdiskapingen i Norge, og både vi og mange av våre medlemsbedrifter har i en årrekke ønsket å vite mer om hvor mye penger de ulike utenlandske turistene legger igjen når de er her. For typiske turistbutikker eller serveringssteder er det avgjørende å finne tydelige mønstre som gjør at man kan ta de rette grepene, som sikrer både lønnsomhet og arbeidsplasser i en meget konkurranseutsatt næring, sier Merete Habberstad kommunikasjonsdirektør i NHO reiseliv.

Gode analyseverktøy for små og mellomstore butikker er gjerne kostbart og ikke like lett tilgjengelig. Resultater blir ofte at mange virksomheter, spesielt mindre eller mellomstore bedrifter, ikke prioriterer dette. Dette var også en tilbakemelding Nets fikk i en kundeundersøkelse.

Utviklet et enkelt og brukervennlig analyseverktøy

– Når vi gjennomgikk undersøkelsen fant vi ut at det var en rekke av våre kunder, spesielt innen reiselivsbransjen, som ønsket mer detaljert informasjon om blant annet kortbetalinger. Vi hadde jo mye informasjon som følge av bruken av betalingskort, men denne informasjonen var ikke bearbeidet på slik måte at dette kunne nyttiggjøres til annet enn oppgjør for kortkjøpene, sier Stina B. Lillehagen hos Nets.

Funnene fra undersøkelsen ble benyttet til utviklingen av et nytt analyseverktøy som ble tilgjengeliggjort i en app, slik at det skulle være enkelt og brukervennlig for butikkene å finne ut mer om kundenes handelsmønster.

– Vi så at vi kunne gjenbruke informasjonen på en annen måte, uten å gå på bekostning av personvernet, og således gi butikkene bedre innsikt i blant annet når på døgnet de har flest kunder, hvor lojale kundene er, og ikke minst hvilke land de kommer fra, forteller Lillehagen.

Gode resultater

Nets har sammen med noen utvalgte virksomheter i blant annet Sverige og Danmark testet ut appen og resultatene lot ikke vente på seg.

– Vi har sett at for enkelte virksomheter som har benyttet analysen, så har dette medført endringer. Vi har eksempler hvor butikker har ansatt medarbeidere som snakker samme språk som mange av kundene. De har kunnet endre på arbeidstidene da det er blitt benyttet for bedre bemanningsplanlegging, og i sum har dette bidratt til økt omsetning, uttaler Lillehagen.

– Vi har fått presentert løsningen fra Nets og dette gir en innsikt som mange mindre og mellomstore virksomheter ikke har i dag. Vi tror denne informasjonen kan være utrolig nyttig og kan vi ikke annet enn å anbefale dette overfor våre medlemsbedrifter, avslutter Habberstad i NHO reiseliv.

I tillegg til å få informasjon om når på døgnet det er flest kunder, hvor lojale de er, hvilke land de kommer fra, viser løsningen også butikkens utviklingen i kortomsetningen.


Hos Nets ser vi enklere produkter og løsninger som fundamentet for vekst og utvikling, både innenfor handel og i samfunnet som helhet. Våre 2400 medarbeidere i Norge, Danmark, Finland, Sverige og Estland hjelper banker, bedrifter og forretningsdrivende i Norden og Baltikum med å gjøre hverdagen enklere for sine kunder, alltid med den høyeste grad av sikkerhet og stabilitet. Enkle løsninger for en travel hverdag. Det er det vi er her for.

Profilerte innlegg
Verdens mest prestisjefylte trekonferanse til Oslo!
Profilerte innlegg
Blir størst innen e-tourism solutions!
Profilerte innlegg
Statskog i sykkelsamarbeid med Arctic Race of Norway
There are currently no comments.