Dagens utvalgte reiselivsnyheter!


Over 800 bransjefolk i norsk reiseliv holder seg informert med nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter. Her får de en rask oversikt over hva som rører seg i næringen, der relevante saker blir sortert geografisk og presentert i en lettlest epost hver virkedag.

Jeg har stor nytte av dette nyhetsbrevet

— Audun Pettersen, direktør Innovasjon Norge

Sentrale fagmiljøer i norsk reiseliv abonnerer idag på dette nyhetsbrevet.. fra destinasjonsselskaper og reiseoperatører til virkemiddelapparat og rådgivningsmiljøer.. deriblant i Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, LO, Virke, NHD, Fellesforbundet, Hanen, Din Tur, NordNorsk Reiseliv, FjordNorge, Trøndelag Reiseliv, VisitOslo, USUS, Mimir, Menon, Horwath.. og mange flere.

Dette nyhetsbrevet har blitt den viktigste daglige oppdateringen på hva som skjer i reiselivet. Anbefales!

— Ove Gjesdal, daglig leder Visit Lillehammer AS

Dette nyhetsbrevet gir deg en..

Kvalitetsikret medieovervåking
Med fokus på norsk reiselivsutvikling følger vi nyhetsbildet og velger manuelt ut aktuelle saker fra hundrevis av kilder.
Tidseffektiv oppdatering
Sakene sorteres geografisk og presenteres i en mobiltilpasset epost sendt ut hver virkedag. Få en oversikt på 1 minutt!
Målrettet formidling
Relevante pressemeldinger og informasjon kan formidles til bransjekollegaer gratis via nyhetsbrevet og dette nettstedet.

Tjenesten gir fullverdig og nyttig daglig informasjon om hva som skjer i reiselivsnæringen på landsbasis.

— Unni Myklevoll, rektor Lofoten reiselivfagskole

Svært rimelig!
Et abonnement koster kun kr 200,- /mnd + mva og dekker opptil 10 mottakere så lenge disse jobber for samme organisasjon. Dette sikrer at tjenesten kan leveres og er svært rimelig i forhold til tradisjonell medieovervåking dersom reiseliv er tema.

Nyhetsbrevet er viktig for meg i min jobb og gir meg god oversikt over hva som rører seg i reiselivsnorge på en veldig tidseffektiv måte.

— Bente Bjerknes, teamleder Buskerud fylkeskommune

Ta kontakt med rune@reiselivskunnskap.no dersom du ønsker mer informasjon og/eller ønsker å tegne et abonnement.