Oslo er en gigant i norsk hotellsammenheng. I løpet av fjoråret ble det solgt like mange hotellrom i Oslo som i Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen.

Christian Lunde

– Trenden vi har sett gjennom nesten hele fjoråret gjorde seg gjeldende for hotellåret totalt sett. Det er svært positivt at Oslo holder posisjonen som landets mest solide hotellstorby, sier Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO.

I 2018 ble det i Oslo solgt 2,2 % flere hotellrom enn i 2017. Det er spesielt i fjorårets tre siste måneder at etterspørselen øker.

– Gledelig at vi oppnår vekst i denne skulderperioden da vi i VisitOSLO sammen med byens besøksnæring nettopp har fokus på at vi er en by som er åpen hele året, sier Lunde.

– Utviklingen i helgene er spesielt oppløftende. Den viser at byen vår er attraktiv for folk som skal på weekendtur. Hos oss finnes åpenbart et bredt utvalg av kulturopplevelser, restauranter og attraksjoner som tilreisende synes verdt  å besøke, sier Lunde.

Ingen norske storbyer klarte å overgå omsetningen som Oslo-hotellene oppnådde i fjor. Hovedstadens hoteller scoret høyest på både volum og pris blant 11 norske storbyer.

Et viktig nøkkeltall som sier noe om hotellenes muligheter for å oppnå lønnsom drift er betegnelsen RevPAR. Her gikk Oslo frem med 3,1 % i 2018.

– At Oslo topper RevPAR-oversikten og slår neste by på listen med over 100 kroner, vitner om en lokal hotellbransje som er sunn og konkurransedyktig – til glede for våre gjester, sier Lunde.

Jublende og optimistisk reiselivsbransje

Det er god grunn for hotellbransjen og reiselivet i Norges største by til å glede seg over resultatene fra i fjor. Oslo hadde nemlig:

  • Førsteplass på rompriser
  • Høyest RevPAR
  • De høyeste weekendprisene
  • Det høyeste weekendbelegget
  • Høyest vekst i weekendpriser (sammen med Tromsø)
  • Topplassering på kapasitetsutnyttelse

Saga Hotels er blant hotellene som opplevde et solid fjorår.

Christian Fredrik Sandberg

– Snittbelegg på tre av av våre hoteller var 78,6 % med en snittpris på 1 136 kroner. Våre fire hoteller har hatt en samlet omsetningsvekst på nærmere 8 % i 2018 og det er vi godt fornøyd med, sier administrerende direktør Christian Fredrik Sandberg i Saga Hotels.

– Vi ser den største økningen i vårt budget-alternativ, men har også en fin vekst i leilighetsovernattinger og på mat og drikke.

Sandberg ser optimistisk på året vi nå er inne i og melder om flere oppgraderinger og små utvidelser i andre halvår.

Også på Oslo lufthavn er de fornøyd med en sterk hotellnæring i hovedstaden.

Øyvind Hasaas

– Alle vi som går på jobb for Oslo har et ansvar for å sørge for gode vilkår for reiselivsnæringen. Oslos hotelltall underbygges av trafikktallene til og fra Oslo lufthavn. Totalt hadde vi 28,5 millioner reisende til og fra Oslo lufthavn I 2018, en vekst på 3,8 %, noe som sies å være en god nyhet for hovedstaden, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.


Data kommer fra Benchmarking Alliance, og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for VisitOSLO. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 80 – 95 % av romkapasiteten representert i tallene. I Oslo (inkludrt Fornebu) er det hoteller med til sammen 13 000 rom som rapporterer inn tall.