Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Reiselivskunnskap AS samler inn og bruker personopplysninger iht Personopplysningsloven og i overensstemmelse med kravene i den nye EU-/Schengen-loven om personvern, GDPR (General Data Protection Regulation).

Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på nettsteder som reiselivskunnskap.no lenker til og/eller plattformer som vi samarbeider med, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vi kan ikke ta ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Behandlingsansvarlig:
Reiselivskunnskap AS
Vesterøyveien 314
3234 Sandefjord

Personvernombud:
Rune Dalfelt
E-post: rune@reiselivskunnskap.no
Telefon: +1 518 522 0090 (usa)

Dersom du har spørsmål om hvordan personopplysninger blir brukt kan du kontakte Rune Dalfelt på rune@reiselivskunnskap.no.

Hva slags informasjon registreres, og hvorfor?

Personlig identifiserbar informasjon som du frivillig gir registreres slik at du kan motta nyhetsbrev, tegne abonnement, administrere abonnement, bestille andre tjenester som tilbys eller for å svare på dine spørsmål, enten via skjema på dette nettstedet eller direkte via epost.

Følgende er «veien» informasjon vi samler inn tar ved bruk av våre tjenester:

  1. Påmeldingsskjema – dette gjelder de som bruker skjema på vårt nettsted for å registrere et prøveabonnement eller abonnement. Her samles inn navn på mottaker og dennes epostadresse, samt merkert felt for godkjenning av formål med påmeldingen. Vi bruker pr. idag her Cognito Forms levert av Cognito LCC som lagrer dette i sitt brukergrensesnitt under vår administrasjon.
  2. CRM – dette gjelder alle som tar kontakt via skjema eller epost direkte. Formålet er å holde styr på hvem som sa hva og følge opp relasjoner. Her registreres navn og epost for kontaktpersoner for abonnement og tilknyttede e-postadresser, adresser og navn på tilknyttede organisasjoner og tilhørende kontaktinformasjon for korrespondanse om salg og abonnement. Vi bruker her CRM programmet til Pipedrive. Deres personvernerklæring finner du her: pipedrive.com/en/privacy
  3. Nyhetsbrev – dette gjelder for de som registeres som mottaker av nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter. Her brukes navn på mottaker og tilknyttede e-postadresser og navn på tilknyttede organisasjoner og markerte godkjenningserklæringer for mottak av nyhetsbrev. For både innsamling av informasjon og for utsending av nyhetsbrev bruker vi program/tjenester levert av MailChimp. Deres personvernerklæring finner du her: mailchimp.com/legal/privacy/
  4. Regnskap – dette gjelder for de som velger å tegne et abonnement. Vi registrerer her navn og epost for kontaktpersoner for abonnement og tilknyttede e-postadresser og navn på tilknyttede organisasjoner og tilhørende kontaktinformasjon for korrespondanse om fakturering. Vi bruker her regnskapsprogrammet Fiken levert av Fiken AS. Deres personvernerklæring finner du her: fiken.no/personvern

Ikke-personlig identifiserbar informasjon registreres i form av statistikk og data der formålet er administrasjon og utvikling av nettsiden og tilhørende tjenester.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige.

På dette nettstedet bruker vi minimalt med informasjonskapsler (cookies). Pr. idag er dette kun bp_user-registered, bp_ut_session, bp_user_role som brukes av nettstedet til å definere hvem som kan ha tilgang til private sider (private pages).

Hvordan registrerer vi informasjon?

Informasjon registreres via nevnte program via vårt nettsted pr. dato lokalisert hos server driftet av ProIsp AS. WordPress benyttes som plattform og denne er kryptert med SSL. Vi registrerer også informasjon via direkte kontakt med abonnenter.

Tilgang til informasjonen

Vi deler ikke med identifiserbare personopplysninger med noe tredjepart for markedsførings- eller kommunikasjonsformål. Ved forespørsel vil vi oppgi kun til deg den personlig identifiserbar informasjonen vi har registrert om deg.

Hvordan sikres personopplysningene?

Vi bruker bare tredjeparts tjenester som har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern, og som leverer tjenester beskyttet av personvern i tråd med føringene i GDPR. Tjenestene som brukes er alle beskrevet i denne erklæringen (Mailchimp, Fiken, Pipedrive, Cognito).

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vi har gitt informasjonen i denne erklæringen. Så foruten at du har krav på å vite den informasjonen vi har om deg kan du også få dette slettet om ønskelig. Ta kontakt med behandligsansvarlig og vi følger opp.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider og tjenester.

Ved å bruke våre nettsider og tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen (MailChimp, Fiken, Pipedrive).

Reiselivskunnskap AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.

Endringer i erklæringen

Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert her:

Sist oppdatert: 26.09.2018.