Vi er godt i gang med sommeren, og som alltid er det mye diskusjon rundt cruiseskipene og alle sommergjestene som besøker oss. Ikke minst på Facebook har det vært stort engasjement, tidvis saklig og med innsikt – tidvis dessverre ikke fullt så saklig og med åpenbart manglende kunnskaper blant enkelte.

På en diskusjonstråd den første helga MSC Meraviglia besøkte oss kommenterte jeg en del påstander, synspunkter og spørsmål for å forsøke å bidra til økt kunnskap og forståelse rundt spesielt cruisetrafikken. Volumproblematikk knyttet til totaliteten av airbnb, cruise, ekspedisjonscruise og hoteller er noe vi må ta på alvor, både i reiselivsnæringen men også politisk og i lokalsamfunnet for øvrig. Behovet for en såkalt «utvidet destinasjonsledelse», med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre som sentrale parter, blir et svært viktig redskap for å kontrollere og håndtere videre vekst. Vi ser nå tydelige signaler på at forståelsen for dette øker i omgivelsene våre.

En gjenganger blant ‘forståsegpåerne’ er at cruisegjester ikke legger igjen penger. En annen er at de vandrer rundt uten mål og mening, eller stjeler (takk til Svalbardposten, som finner én tjuv og henger ut tusener av andre…) og knapt vet hvor de er. Uansett hvor mye vi dokumenterer det motsatte så sitter disse oppfatningene langt inn i ryggmargen på mange. Men her er det mange misoppfatninger ute og går. For ikke bare tjente næringslivet, Longyearbyen havn og Miljøvernfondet millioner på det ene anløpet til Meraviglia – reiselivet evnet også å håndtere de 4500 passasjerene og 1500 i mannskap på en måte som både ga kundetilfredshet, verdiskapning og så liten belastning på den lokale infrastrukturen som mulig. En sentral årsak til at dette lot seg gjøre var at skipet lå til kai i hele 15 timer, og følgelig ga gjestene anledning til å delta på aktiviteter og besøke sentrum gjennom hele dagen. Dette viser at det gode lokale samarbeidet gjennom Svalbard Cruise Network gir resultater!

Det er bra at folk engasjerer seg i reiselivet og ikke minst utviklingen av reisemålet/lokalsamfunnet! Men samtidig er det et stort behov for at vi som jobber i næringen også er med i debatten og gjerne sitter i førersetet. Hittil er det mest folk utenfor bransjen som kommenterer, noe som er helt greit, men de bør ikke få råde grunnen alene. Vi er den største arbeidsskaperen i Longyearbyen, som gir lokalsamfunnet over 500 årsverk, og vi er den viktigste faktoren til at byen har et så stort tilbud av alt vi setter pris på; velassorterte butikker, et velutviklet uteliv med puber, barer og spisesteder, et levende kulturtilbud, et svært godt flytilbud og ikke minst et stort korps av guider ute i terrenget som bidrar til tryggere ferdsel for alle fastboende som også er på tur, året rundt.

Dette må vi bli enda flinkere til å formidle. Vi må vise at vi er stolte over næringen, gjestene, jobbene, arbeidsplassene – alt som utgjør reiselivet på Svalbard. Så min oppfordring til dere alle, kjære kolleger, i det vi går inn i sommersesongen for fullt; bruk din stemme, engasjer deg i diskusjonene i lokalsamfunnet, målbær dine synspunkter på utviklingen på en balansert måte. Det fortjener næringa vår – og det fortjener Longyearbyen!

God sommer!
RonnyB

Visit Svalbard