Vintersesongen er inne i sine siste dager og vi registrerer at ferdselen ute i terrenget stort sett har gått greit for seg, uten vesentlige problemer knyttet til vær eller føreforhold.

Ut fra hva vi kan lese av statistikk i vår felles bookingportal har det også vært et godt salg av turer denne vinteren, det være seg med eller uten motor og på lange, korte eller bynære turer. Så vidt vi har oversikt over per nå har det heller ikke vært større uhell av noe slag, noe som selvsagt er svært gledelig.

Besøkstallene til Svalbard i årets første kvartal viser en svak økning, men ikke så høy som den burde være. Statistikken per 31. mars, som vi nylig sendte ut, viser en bekymringsfull utvikling der en økning i antall gjester over Svalbard Lufthavn ser ut til å havne andre steder enn på hotell og gjestehus. Tør vi anta at Airbnb ikke bare er et sentralt element i en stadig voksende boligkrise, men at det nå også truer lønnsomheten i overnattingsbedriftene og arbeidsplasser i Longyearbyen? Vi har i hvert fall sikre indikasjoner som viser at hele 20% av gjester og gjestedøgn i byen vår nå går til Airbnb, noe som bør få det til å ringe i alarmbjellene også utenfor næringen.

Det nærmer seg for øvrig Vårmøtet i Reiselivsrådet, 23. mai, som tilsvarer del 1 av generalforsamlingen i selskapet. I tillegg til orientering om status i drift og prosjekter er dette arenaen der medlemsbedriftene virkelig kan sette sitt preg på prioriteringene for hva det skal jobbes med i Visit Svalbard. Det har kommet inn flere forslag til saker fra medlemmer og styret, og i tillegg står viktige saker som fremtiden til henholdsvis Svalbard Cruise Network og Masterplanens fase 3 på agendaen. Her får medlemmene legge føringer for det videre arbeidet med cruise, utvikling og bærekraft etter at prosjektperiodene er omme i 2018, noe vi forventer at det blir stort engasjement rundt.

På Vårmøtet blir det også en ekstra godbit i form av en næringspolitisk debatt! Mer info kommer snart.

Med ønske om en fin forsommer!
Ronny B


Kilde: Visit Svalbard