Med 11 utsolgte hus og usedvanlig høye sponsorinntekter har 2019 blitt et rekordår for Risør kammermusikkfest.

Festivalsjef, Eirik Raude. Foto: Liv Øvland

– Vi er veldig fornøyde med tallene. Tilbakemeldingene fra publikum har vært svært gode, og vi er glade for at det ble en så gjennomført og fin festival, sier daglig leder i Risør kammermusikkfest, Eirik Raude.

Utekonserten med Kristiansand Symfoniorkester på Stangholmen talte i år 1250 publikummere. Dette er det høyeste besøkstallet på ti år. I tillegg til flere kjøpte billetter i år, har også festivalens sponsorinntekter hatt en økning sammenlignet med fjoråret. Festivalen mottok i år totalt 1.780.000 kroner i sponsorinntekter, noe som er 185.000 kroner mer enn i
2018.

Risør kammermusikkfest, som er en privat stiftelse, ble første gang arrangert i 1991 og har som formål å arrangere en årlig kammermusikkfestival med høyt kunstnerisk nivå. Slagverkeren Eirik Raude tok over som daglig leder i 2016. Årets festival ble arrangert i perioden 25.–30. juni.


Bildet øverst: Utekonserten med Kristiansand Symfoniorkester på Stangholmen talte i år 1250 publikummere. Dette er det høyeste besøkstallet på ti år. Foto: Liv Øvland