Nord-Norge

Setter fokus på polarkokken Adolf Lindstrøm


Den 3. juni ble statuen av Adolf Henrik Lindstrøm avduket i Hammerfest. Statuen er et prosjekt som startet i 2012 med mål å hedre Lindstrøm, polarkokken fra Hammerfest. Prosjektet gjennomføres ved et samarbeid av blant annet Lindstrøms venner i Hammerfest, Historielaget Hammerfest og FRAM-Museet i Oslo.

Lindstrøm var både med Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Roald Amundsen på polare ferd og sørget som kokk og menneske for god og sunn mat og god stemning om bord.

Roald Amundsen skrev om ham i dagboka 5. april 1911: «Han har ydet de norske polarexpeditioner større & verdifullere tjenester enn noen annen mann.»

Lindstrøm ble i 1906 utnevnt til ridder av St. Olavs orden «for kjæk sjømandsdaad». Han mottok Fram-medaljen og Sydpolsmedaljen.

I Hammerfest har det blitt jobbet med Lindstrøm-temaet på opplevelsesnivå med utflukten «Et liv i isen» som i det vesentlige er rettet mot Hurtigruten-turister.

Mer om avdukningen kan du lese om i denne artikkelen fra ifinnmark.no (krever tilgang).


Bildet: «Polarkokken» Adolf Lindstrøm med prøver av fisken på King William Island 1904. Foto: fra Nasjonalbibliotekets arkiv i henhold til CC BY 2.0

 

 

Nord-Norge
Visit Lyngenfjord har fornyet seg
Nord-Norge
Nå har Visit Lyngenfjord blitt enda større
Nord-Norge
Fish&Chill – ny produkt på reiselivsmarkedet