Som en kommentar til den aktuelle situasjonen i SkiStar, sier konsernsjef Mats Årjes: Fortsatt stor interesse for alpin skikjøring er forklaringen til at SkiStar presenterer det beste halvårsresultatet i sin historie. Resultat etter skatt er 87 millioner SEK bedre enn foregående år.

I kvartalet, som blant annet omfatter jul og nyttår samt store deler av vinterferieukene, har antall skidager økt med en prosent sammenlignet med tilsvarende periode sist år. Så vel jule- og nyttårsperioden som vinterferieukene har gitt nye besøks- og salgsrekorder. Kvartalet ble avsluttet med en total omsetningsvekst, inklusive eksploatering, på elleve prosent.

Denne sesongen har kun en påskeuke, uke 16. I fjor hadde vi to tidlige påskeuker, uke 13 og 14. Det gjør at vi har en annen bookingsituasjon (via SkiStars losjiformidling) for den gjenværende delen av sesongen som er sju prosent lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i fjor. Den sene påsken gjør naturligvis også at det bookes senere, hvilket påvirker sammenligningen av tallene.

Vi ser fortsatt en god etterspørsel etter tomter, leiligheter og Vacation Club-andeler på våre destinasjoner. Kvartalets gevinst fra utbyggingsprosjekter og eksploatering er på 41 millioner SEK, hvilket er 36 millioner SEK høyere enn andre kvartal i fjor. Akkumulert så er våre gevinster på 143 millioner SEK. Vi står fast ved prognosen på at gevinstene fra våre eksploateringer øker i inneværende forretningsår.

I denne perioden har også alpin-VM i Åre gått av stabelen. Vi er glade for at alle konkurransegrener ble gjennomført som planlagt og vi er fornøyde med hva tittelsponsoratet ga oss. Trafikken til skistar.com fra utlandet har økt i perioden. I et potensielt vekstmarked som Storbritannia har vi f.eks. sett en økning i trafikk til skistar.com med 70 prosent.

Det er også gledelig å se at engasjementet i SkiStars kundeklubb, MySkiStar, fortsetter å øke. Antall registrerte medlemmer er nå over 863 000, en økning på 15 prosent sammenlignet med i fjor. Vi fikk en god tilbakemelding på vår digitale satsing da vi i midten av mars ble valgt til Sveriges beste site i IDG Topp 100, en årlig liste over Sveriges beste nettsteder.

Med et sterkt første halvår i ryggen er fokus ikke bare å sluttføre årets sesong, men også å starte opp arbeidet for 2019/20. Vi vil fortsette å investere i Trysil og Sälen som en effekt av byggingen av Scandinavians Mountains Airport, som SkiStar er deleier i. Tidsplanen, at de første flyene skal kunne lande i desember 2019, ligger fortsatt fast. Akkurat som med VM i Åre er en del av vår strategi å hente nye utenlandske gjester til våre destinasjoner.