Cruiseveksten i nord fortsetter, og vil i 2019 passere over 500.000 passasjerer ved de 12 havnene som er medlemmer i Cruise Nord-Norge % Svalbard (CNNS).

487.000 ankommende cruisepassasjerer i 2018 er en vekst på 16 prosent fra året før. Passasjeren telles da hver gang vedkommende går i land ved en nordnorsk havn. Det er cirka 150.000 passasjerer som reiser til landsdelen, slik at de med andre ord besøker cirka tre havner. Antall anløp økte fra 380 i 2017 til 457 i 2018 (+ 20 prosent).

Nær 60 prosent av passasjerene besøkte to havner; Tromsø og Nordkapp. Tromsø er nå klart størst, med 116 anløp og over 140.000 ankommende passasjerer. Tilsvarende hadde Nordkapp 100 anløp og 138.000 ankommende passasjerer.

Narvik har hatt et par år med lavt besøk, men kommer nå for fullt. I 2018 ble besøket firedoblet, med over 9.000 cruisepassasjerer i land. Prognosene for 2019 er like imponerende, da det forventes over 24.000 gjester ved kai. På to år tolvdobles antall cruisepassasjerer til Narvik.

Også Harstad og Vesterålen kan se lysere cruisetider i møte. Begge havner kan forvente seg nær over 8.000 passasjerer i 2019, etter at også 2018 ga økning fra året før.

I Bodø forventes det over 30.000 passasjerer i 2019, en tredobling fra to år tidligere.

– Det var en god vekst i antall anløp og passasjerer i 2018. Prognosen for 2019 viser en viss utflating i trenden. Det som er svært gledelig, er at de mindre havnene har desidert største vekst. Vi ser også at vintercruisene til Nord-Norge selges ut i rekordfart, noe som helt sikkert vil føre til at rederiene satser enda sterkere på vintersesongen. Spredning av trafikk til mindre havner og utover hele året er en utvikling som vil forsterkes i årene som kommer, og som dermed bidrar til fordeling av verdiskapingen fra cruisetrafikken til flere destinasjoner.

Utviklingen i fjordene på Vestlandet, der flere rederier nå møter hindringer for cruiseanløp, medfører at rederiene nå ser seg om etter alternative seilingsruter.

– Nord-Norge og Svalbard har til sammen like mange passasjerer som Bergen i løpet av ett år. Potensialet for økt cruisetrafikk til nord er bedre enn noensinne, da landsdelen har kapasitet og vilje til å satse hele året. Våre medlemmer har vært dyktige til å tilpasse seg stadig mer aktivitetsbasert turisme, noe som gir økt verdiskaping for landbasert reiseliv, sier daglig leder i CNNS, Erik Joachimsen.