Profilerte innlegg

Til hotelledelsen: Husk svarfristen for hotellrapporten til Horwath HTL!


Årets spørreundersøkelse for hotellrapporten er i ferd med å avsluttes. Siste frist for levering er satt til søndag 23. september. Klikk på linken under for å delta.

Bransjerapporten Norsk Hotellnæring skal i år utgis for 22. gang av Horwath HTL Norge. Rapporten er et viktig verktøy for hotell- og reiselivsnæringen, og hotellenes bidrag er viktig for alle brukere av rapporten. Høy svarprosent betyr utsagnskraft for rapporten og resultatene. Fjorårets rapport hadde 233 respondenter og vi håper på et like bra resultat i år.

Alle som svarer får Norsk Hotellnæring 2018 tilsendt i pdf-fil etter lanseringen av rapporten på Hotellmarkedsdagen 16. oktober.

Alle innsamlede opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Klikk på denne lenken for spørreundersøkelsen til Norsk Hotellnæring 2018.

Vennlig hilsen,
Horwath HTL Norge

Profilerte innlegg
Troms får 38 skredklassifiserte skiturer
Profilerte innlegg
Awaze – det nye navnet for organisert ferieboligutleie og ferieparker!
Profilerte innlegg
Dobler bøtene for fiskesmuglere
There are currently no comments.