Pensjonatet på Gålå fra slutten av 1800-tallet er i dag preget av forfall, men med midler fra Kulturminnefondet skal det igjen få nytt liv.

Valseter gamle pensjonat ligger i nær tilknytning til Solbråsetra, hvor det i samarbeid med turistnæringen formidles historie om seterbruket generelt og historie knyttet opp mot Gudbrandsdalsosten. Søker er musikkprodusent og har som mål å gjøre bygningen tilgjengelig for offentligheten. Her kan musikkskapere fra hele verden komme for workshops og seminarer. I tillegg vil det bli utleid til turister gjennom hele året, og bygget kan brukes til større selskap. Nærheten til skianlegget og Peer Gynt-spelet gjør dette til en mulighet for å drive næring.

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Aktivitet som genererer næring gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Valseter gamle pensjonat fikk i 2018 et tilskudd fra Kulturminnefondet på 343.000 kroner, og årets tilskudd er på 740.000 kroner.

Stedet var i drift som pensjonat frem til 1950-tallet da mangel på innlagt strøm og vann gjorde det utdatert med den økende fjellturismen. Siden da har bygningen stått tom.


Bildet øverst: I 1995 mente kommunen Valseter gamle pensjonat burde rives fordi det var en fare for folk. Nå er det ny giv, og bygningen settes i stand med engasjerte eiere og midler fra Kulturminnefondet. (Foto: Fra søknad/Kulturminnefondet)