Stadig flere sier at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon. Det viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Astrid Bergmål, leder Virke Reiseliv

Antallet i befolkningen som oppgir at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon øker– fra 23 prosent i 2017, til 33 prosent i 2019.

-Trenden er tydelig, stadig flere er opptatt av bærekraft når de skal ut å reise, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

– Dette handler om mer enn klima. Det handler også om å ta vare på natur og miljø på destinasjonene, og å ta vare på menneskerettigheter som arbeidsforhold og beskyttelse av barn.

I undersøkelsen svarer 4 av 10 at det er viktig for dem at reiser har bærekraftige reisealternativer. Av disse igjen svarer halvparten at de er villig til å betale mer for en reise som gir bedre miljøsamvittighet.

Virke Reiseliv styrker sin satsning på bærekraft i 2019. Sammen med medlemmene skal Virke utarbeide konkrete tiltak som skal gjøre bransjen enda grønnere og mer ansvarlig. Tiltakene skal presenteres denne høsten.

– Bransjen gjør allerede mye, men de vil mer, avslutter Bergmål.

Undersøkelsen det vises til er en representativ befolkningsundersøkelse som gjennomføres årlig av Opinion på oppdrag av Virke Reiseliv.