Fartøyet M/S Søgne er en viktig formidler av norsk kystkultur og ligger i Lyngør. Styret i Kulturminnefondet har nå fattet vedtak om tilsagn på kroner 350 000,- til arbeidet med å sette i stand fartøyet M/S Søgne.

Kystlaget M/S Søgne har lagt ned mye arbeid og dugnadstimer med fartøyet. Søgne er en 63 fots kravellbygget motorkutter. Kulturminnefondet har tidligere gitt 495 000,- i støtte til å sette fartøyet i stand til bruk.

Søgne ble bygd på Høllen skipsbyggeri i 1936 for Thomas Salomonsen. Frem til 2.verdenskrig . . .

Hei! Dette innholdet er kun for abonnenter. Logg inn her eller tegn et abonnement :)