Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredssenter inviterer byens befolkning og besøkende til å være med å feire Oslo Peace Days åtte dager  i desember.

Oslo er en av de fredeligste byene i verden, ledende innen freds- og menneskerettighetsforskning og ikke minst; byen der Nobels fredspris deles ut. Nå går Nobelinstitusjonene, Universitetet i Oslo og kommunen sammen om å invitere til Oslo Peace Days. Hensikten med initiativet, som lanseres på FNs internasjonale fredsdag, er å skape mer engasjement rundt Nobels fredspris og sette temaer knyttet til fred og menneskerettigheter enda høyere på dagsorden.

– Vi ønsker å sette Oslo som fredsby tydeligere på kartet. Jeg håper og tror at Oslo Peace Days og samarbeidet mellom Oslo kommune, Nobelinstituttet, Universitetet i Oslo og Nobels Fredssenter vil bidra til engasjement og økt kjennskap til Oslo som fredsby, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo Peace Days begynner 5. desember med utdelingen av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris. Høydepunktet er utdelingen av Nobels fredspris i Rådhuset 10. desember, og 12. desember avsluttes det hele med åpning av årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter. Det blir aktiviteter for publikum og et innholdsrikt faglig program. Fullt program for Oslo Peace Days slippes 11. oktober.

– Vi ønsker at Oslo Peace Days skal bli en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Nobelinstituttets samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo kommune går mange år tilbake. Fra 1947 til 1989 ble Nobels fredspris delt ut i Universitetets aula, og siden 1990 har seremonien foregått i Oslo rådhus. Etter at Nobels Fredssenter åpnet i 2005 har museet vært et samlingspunkt for aktiviteter knyttet til fredsprisen. Et samarbeid mellom disse fire aktørene kan bidra til økt engasjement for fredsprisen og større oppmerksomhet for fredsspørsmål, håper Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt.

– Fred er noe som må bygges hver dag gjennom aktiviteter og dialog, og ikke minst gjennom å oppleve ting sammen. Det er det vi skal gjøre under Oslo Peace Days, sier Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres.


Bildet øverst: Byrådsleder Raymond Johansen, Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres, Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad og Universitetet i Oslos rektor Svein Stølen ønsker velkommen til Oslo Peace Days. Foto: UiO / Anders Lien