Profilerte innlegg

Visit Lillehammer fikk Merket som Bærekraftig reisemål


Visit Lillehammer ble i går godkjent som et bærekraftig reisemål, og mottok Merket for bærekraftig reisemål av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Visit Lillehammer startet arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling høsten 2016. Prosessen har involvert alle kommunene i regionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sjusjøen i Ringsaker og fra 2018 Nordre Land) i tillegg til mange lokale reiselivsbedrifter.  

– Vi er stolte av å være den største regionen og første byen som oppnår merket for bærekraftig reisemål så langt, sier Kristin Prøven som har vært prosjektleder for bærekraft arbeidet.

– Markedsundersøkelser viser at gjestene stadig blir mer opptatt av å velge bærekraftige bedrifter og reisemål – derfor er dette et viktig verdivalg i måten å tenke reiselivsutvikling framover. Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen er bærekraftig på alle områder i dag, forteller Prøven.  

Det er Innovasjon Norge som har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonsselskap. 

Helårlig reisemål og kortreiste turister

Visit Lillehammer området strekker seg fra Lillehammer og Sjusjøen i sør til midt iGudbrandsdalen, og byr på levende bygder, historiskegårder og fjellstuer, samt lokale mat-og kulturopplevelser. Regionen har mange gode forutsetninger for en bærekraftig reiselivsutvikling, ved blant annet å være et helårlig reisemål med jevn fordeling av besøkende i sommer og vintersesong, noe som gir et godt grunnlag for verdiskapning hos bedriftene.

– Vi ønsker et større fokus på å være et helårlig reisemål som tiltrekker seg de rette turistene. Opplevelsene vi tilbyr de reisende skal være forankret i lokal historie og kultur. Åvære et bærekraftig reisemål handler blant annet om ivaretagelse og formidling av lokal kultur, historie og tradisjoner, sier Prøven.   

Kurs og kvalitet

Som en del av bærekraftarbeidet har prosjektet utviklet et vertskaps -og kompetanseprogram samt flere andre kurs for alle reiselivsansatte og frivillige i regionen.  

– Vi ønsker å øke kompetansen om lokal historie, tradisjoner og kultur slik at de ansatte kan anbefale flere opplevelser til gjestene, som igjen bidrar til at de blir lenger i regionen og handler mer lokale varer.Det er også viktig at vi øker kompetansen hos våre reiselivsbedrifter slik at de tilfredsstiller gjestenes ønsker og krav, sier Prøven. 

Felles handlingsplan for reiselivet

– Ved å bli merket som et bærekraftig reisemål har vi akkurat startet på reisen med å jobbe i en felles retning. Gjennom en felles handlingsplan for de tre neste år skal vi iverksette lokale tiltak, gjør riktige miljøvalg og ikke minst øke bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og gjestene våre, avslutter Ove Gjesdal Reiselivssjef i Visit Lillehammer.


Foto øverst: Nærings- og fiskeridepertementet

Profilerte innlegg
Hit reiser nordmenn i vinterferien
Profilerte innlegg
Oslo på 24 timer!
Profilerte innlegg
FOODSCAPE – setter bærekraft på menyen!
There are currently no comments.